De Nederlandsche Leeuw, jaargang 45 (1927)

MAANDBLA D VAN HE T GENEALOGISCH=HERALDISC H GENOOTSCHA P DE NEDERLANDSCH E LEEUW . 1927 45STE JAARGANG. 1