De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

MAANDBLA D VAN HE T GENEALOGISCH-HERALDISCH GENOOTSCHAP DE NEDERLANDSCH E LEEUW . 1928 46STE JAARGANG