De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

209 210 den 1 4 Juny 1703 me t Bartha Pool, geboren 2 4 Juny 1677, overleeden 1 0 Decbr. 1747, nagelaten ee n zoon Jan Moilives van der Noot, geboren 1707, siet volgend bladsij nader teeken 5 . (Zi e K. ) G. 5 . Jong Namentlijk kinderen va n Jan Pietersz. gestorven. Moilives, en huisvrouw Neelt je Wms. Blaauw, op bladsij teken 4 e Stam, daarom des e ge G. 5 . Jong tekendö, komt also gelijktijdig me t even­ gestorven, gemeld e Jan Moilives van der Noot, welke met d e getekende 5 Moilivese agterkinderen waaren dat is volle Nicht en Neefs Kinderen, G. 5 . Jong welker gestelde met on s levende, in Jaaren gestorven. bevestigd word, &c . G. 5. Pieter Moilives getroud (en te Durgerdam gewoond ) met Geertje Pel, sonder kinderen overleeden, wa s ee n huystimmermansbaas. G. 5 . Marretje Moilives ongetroud gestorven 1 6 Janny 1720. G. 6 . Cornelis J4o«Zit,e s Capitein op de West en Oost, dog is naderhand voor opperstuurman n a Batavia voor d e Kamer Enkhuysen gevaaren, o p Batavia overleeden 27 AugB e n de n 2 9 A ° 1742 begraven o p Portugees e Kerkhoff, getroud me t Stijntje Claver, wed8 overleeden 1776, d e kinderen jong gestorven. G. 6 . Willem Moilives Capitein o p Surinamen, geboore n 24 Maart 1700, overleeden 21 April 1755, t e Durgerdam, getroud 5 Aug. 172 5 me t Niesje Strijd, overleeden 3 0 Maart 1740, se s kinderen gehad. (Zi e I. ) G. 5 . Grietje Moilives ongetroud gestorven 29 May 1723, sijnde dit alle d e 8 kinderen, &c . Willem Moilives (hierboven genoemd) , Capitein o p Surinamen, geboore n 1700, overleeden de n 2 4 (? ) April 1755, hertroud 3 Novbr. 1743 met Aartje Heynen, ge ­ booren 2 1 Aug. 1717, overleeden 1 Octobr. 1775, oo k 6 kinderen gehad.- (Zi e H. ) H. 6 . Harmanus Moilives geboore n 1 5 Sept. 1745 , 'getroud 1 5 May 1768 me t Grietje Stam, t e Landsmeer, gewoond t e Durgerdam, daar 4 kinderen e n 1 t e Alk­ maar gebaart, maakt 5 Kinderen, d e Vrouw overleeden 19 Octobr. 178 3 ? geboore n 2 6 Aug. 1748 t e Lands­ meer. (Met een latere hand:) d e man i s overleeden i n Harmeien bi j zijn zoon d e domine 1810. (Zi e N. ) H. 6 . Jan Moilives, Scheepe n tot Durgerdam, geboore n 1 Ma y 1747 , getroud 2 7 Novbr. 177 1 me t Elisabeth Hogeboom. (Met een latere hand:) die i s overleed e 1816, 29 Feb. in Nuwendam, sonder kinderen, e n Jan Moilives is overleed e te Nuwendam oud 73 Jaare 17 Jannuari 1820. H. Q.Willem Moilives Jongoverleeden.Wese 4 en de2even H. 6. Pieter Moilives Jong overleeden. Jgemelde nog in Lee- H. 6 . Cornelis Moilives Jong over -(^ n ?? sijQ T kinder ^ n -, va n > Willem Jansz. Moilives luit 'tweede huwelijk leeden. H. 6 . Marretje Moilives Jong over-gesproten, siet 1743 leeden. ] &c ' I. 6 . Neellje Moilives geboore n 24 April 1726, overleeden i 6 Novbr. 1761, getroud me t Klaas Kok t e Durgerdam, 2 kinderen gehad, maar jong overleeden. dees e alle 6 uit Willem Jansz. Moilives eerste huwelijk getroud met Niesje Strijd 5 Aug. 1725, te Durgerdam, overleeden 3 0 Maart 1740, alleen Grietje nog overig, volgt n u I. 6 . Giietje Moilives t e Durgerdam geboore n den 6 De­ cember Anno 1738, getroud den 1 3 May 1759, met Pieter de Jong van Amsterdam, sijnde overleeden den 30 Juny 1783. Hiervan 3 kinderen, siet volgende 7 . (Zi e L. ) K. 5 . Jan Moilives van der Noot, geboore n in Amster­ dam 2 6 Jann. 1707, overleeden in s Hage 2 7 April 1781, getroud 3 ma y 1740, i n Amsterdam, met Enselina Val­ kenburg, overleeden 3 April 1743, nagelaten 3 kinderen, siet volgende 6 . (Zi e M. ) L. 7 . Paulina de Jong, geboore n 6 Juny 1763, getroud 11 Decembr. 1785 tot Durgerdam, met Cornelis Bakker, 1790 twee kinderen. (Zi e P. ) L. 7 . Jan de Jong tot Durgerdam, geboore n 21 Septem­ ber 1766, getroud de n 2 May 1790 to t Broek i n Wa ­ terland me t Lysbeih Slinger. L 7 . Willem de Jong, geboore n 27 Juny 1760, overlee­ den 3 April 1781. M'. 6 . Philip Moilives van der Noot, in Amsterdam ge ­ booren de n 2 4 February 17411), aldaar getroud 1 4 Oc ­ tober 1771, met Maria Wilhelmina Gcelhuys2), 1790 tien kinderen, siet teken 7 . (Zi e O. ) M. 6 . Elselina Moilives van der Noot, in Amsterdam ge ­ booren den 2 8 Maart 1742, aldaar getroud 2 1 Jannuary 1774 me t Abraham Verlee, d e vrouw sonder kinderen overleeden de n 2 0 Novembr. 1775. M. 6 . Jan Moilives van der Noot, in Amsterdam geboo ­ ren 2 9 Maart 1743 e n aldaar getroud 9 May 1771 met Maria Bartha Jonas, ee n soon gehad, maar overleeden den 6 Novembr. 17843). Siet dez e bladzijde onderaan: Jan Philip. (Zi e Q. ) Hier volgen d e kinderen van Harmanus Moilives, welke gewees t sijn 5 i n ' t geheel, al s d e eerste N. 7 . Een kind ongedoop t overleeden 1783, t e Alkmaar begraven 1 8 Octr., d e moeder de n 2 5 Octr. N. 7 . Marretje Moilives, overleeden 8 Septr. 1779 , dees e e n 2 volgende t e Durgerdam begraven. N. 7 . Aartje Moilives, geboore n t e Durgerdam 1 3 April 1777, overleeden de n 1 9 July 1778. N. 7 . Dirk Moilives t e Durgerdam geboore n 2 3 April 1776, jong overleeden. N. 7 . Willem Moilives t e Durgerdam, geboore n 2 9 Maart 1774. O. 7 . Elselina Moilives van der Noot, in Amsterdam ge ­ boren 1 6 July 1772.*) O. 7 . Arend Moilives van der Noot, i n Amsterdam ge ­ booren 1 7 April 1774. I n Suriname overleeden 1 5 De­ cember 1807. O. 7 . Wilhelmina Moilives van der Noot, in Amsterdam gebooren 2 2 July 1776 e n getrouwt met Jacob Bitter, di e is overleden 2 7 Ma y 181 6 e n wa s getrouwt 2 1 July 1801, hier va n geen kindere. O. 7 . Maria Moilives van der ISoot, in Amsterdam ge ­ booren 1 September 1777 e n overleeden 1 6 Jannuary 1778. O. 7 . Abraham Moilives van der Noot, in Amsterdam ge- ') ??Overleeden 1 9 Maart 1791''. !) ??Overleden 1 2 Nov. 1805''. 3) ??Twede Huw. den 3 1 May 1795 Moeriaans van Gerrevink.' t *) ??Getroud 30 May 1802 in Amsterdam met Frans Theodorus La...' (onleesbaar).