De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

INHOUD . 1928. â??â?? Biz. Bestuursberichten 1, 33, 65, 97, 129, 161, 193, 225, 249, 291, 321, 353. Een vergeten tak van het geslacht de Gijselaer en een weinig .bekend kunstenaar, door P. M. van Walchren 4â??9. , De afstamming van het geslacljt Ver Huell, door W. Wijnaendts van Resandt 9â??11. Van Borselen, door Jhr. Dr. Th. van Rheineck Leyssius 11â??13. Voorouders van Maertge Coenraets van der Muyl, die 1608 huwde met Lubbert Wolpharts van Vollenhoven, naar een hs. bewerkt door M. O. Wildeman 14=r-18. Bijbelbladen Roos (Rotterdam), medegedeeld door Dr. E. J. Th. a Th. van der Hoop 18â??22. De allianties van der Burch â?? van Weede â?? van Oldenbarneveldt, door W. Wijnaendts van Resandt . 22â??24. De herkomst van het geslacht Melort van Middelharnis, door W. A. van Rijn 24â??25. Deventer geslachten. Bijdrage tot de genealogie Jacobson en ten Brink, door Mr. H. Kronenberg en Jhr. H. H. Röell 39â??47, 74â??77. Fragment-genealogie Wachtels, door Mr. H. Waller 47â??50. Een familieregister Visch-De Lange, Rotterdam 1620â??1736, medegedeeld door Dr. E. Wiersum .... 50â??54, 78â??82, 115â??120. Annotaties van de verkochte graven en â??van de beta'linge der Kercken esterick' overgenomen uit het kerk- voogdijboek van Nijkerk van 1572â??1621, door H. Mijnssen 54â??56, 109â??114, 177â??180, 212â??218, 241â??245, 283. Rijnlandsche Familiewapens, medegedeeld door W. M. C. Regt 57â??58. Van Borselen. Een antwoord door Dr. Henri Obreen 58â??59. De Havezathe ,,De Woolbeek' en hare oudste bewoners, door J. R. baron van Keppel 65â??74. Herman de Ruyter en zijn geslacht, door W. J. Hoffman 83â??84. Geslacht Spaar, door Mr. A. Haga 84â??86. Van Gheel van Spanbroek-Pusch, door W. Wijnaendts van Resandt . 86â??87. Rijnlandsche Familiewapens. Eenige aanvullingen en verbeteringen door R. T. Muschart 87â??88. De graftombe der Arkel's in de kerk te Gorinchem, door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland . . 98â??102, 156. Catharina Rickers, gravin van Wartenberg en haar geslacht, door Mr. Dr. L. H. N. Bosch ridder van Rosenthal 102â??105. De connectie der Hoogstraten's met de Hollandsche Munt, door J. W. A. Haagen Smit 105â??110. Uitgestorven takken van het geslacht Teding van Berkhout te Monnikendam en Hoorn, door Mr. D. F. Pont 130â??138. Een familieregister van Munnich, medegedeeld door Dr. Th. R. Valck Lucassen 138â??146. De afstamming van den Twentschen tak van het geslacht Palthe, door Dr. jur. Edel te Schüttorf . . . 146â??148. Familie-aanteekeningen Heldring, medegedeeld door P. L. Thierens 148â??153. De herkomst van het geslacht Verschoor (van Nisse) door W. Wijnaendts van Resandt 153â??154. Geslacht Sprenger te Venlo, door Jan Verzijl 154â??155. Algemeene Vergadering van het Genootschap * 162â??164. Jaarverslag 1927 164â??167 . De eerste generatiën van het ten deele tot den Nederlandschen adel behoorende geslacht van Riemsdijk, door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland . 167â??171. Bijbelbladen van der Marck en Rouse, medegedeeld door Dr. E. J. Th. a Th. van der Hoop 171â??174. Aanvullingen en verbeteringen op de stamreeks van der Mandele, door J. W. A. Haagen Smit .... 175â??177. Bosch van Weede, door W. Wijnaendts van Resandt, met een naschrift van Dr. Th. R. Valck Lucassen 193â??202. De laatste afstammelingen van het Zutphensch-Zwolsche geslacht van Till, door Mr. A. Haga .... 202â??204. Bijdrage tot de genealogie der familie van Beringen, door Jan Verzijl 204â??206. Aanvullingen en verbeteringen op de genealogie Mosselmans, door W. A. van Rijn 206â??207. Familie-aanteekeningen Moilives 207â??211. Eenige aanvullingen op het Familieregister van Munnich, dooor Mr. Dr. H. L. N. Bosch ridder van Rosenthal 211â??212. Bijbelbladen de Vijver, medegedeeld door D. G. van Epen ' . . . 212â??214. Het wapen der gemeente Huybergen en zijne betrekking tot de Praemonstratenser Abdij Tongerloo en de orde der Wilhelmieten, door Mr. J. P. W. A. Smit 227â??233. Hervormd trouwboek te St .Michielsgestel, in afschrift medegedeeld door H. H. van Dam 233â??236. Bijbelbladen Tiedeman en Nagtglas, met eenige toelichtende noten medegedeeld door M. G. Wildeman . . 236â??239. Aanteekeningen uit een Bijbel betreffende de geslachten Struuck, Lunsingh en Tonckens, medegedeeld door' Mr. J. Tonckens 239â??241. Eenige historisch-merkwaardige documenten aangaande de herkomst der familie Boreel, medegedeeld door H. van Malsen, met een naschrift van Dr. Th. R. Valck Lucassen 250â??260.