De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

Blz. Genealogie van het geslacht van den Honert, door W. M. C. Regt . . 260‚??269, 308‚??313, 340‚??345, 369‚??374. Nogmaals het geslacht van Stockum (van Akendam), door J. de Groot 269‚??273. Familie-aanteekeningen de Huiter en Marcus, medegedeeld door Dr. E. J. Th. a Th. van der Hoop . . 273‚??277. Bijdragen tot de kennis der middeleeuwsche geslachten van Holland en Zeeland. De heeren van Voorne, door Dr. Henri Obreen 289‚??301, 354‚??360. De afstamming van het tot den Nederlandschen Adel behoorende geslacht van Weede, door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland 301‚??308. Bijdrage tot de genealogie van Munnich vanaf de vestiging in Overijssel, door Mr. A. Haga en Jhr. H. H. R√∂ell 323‚??331: Nogmaals: eenige historisch-merkwaardige documenten aangaande de herkomst der familie Boreel, door H. van. Malsen, met.een repliek van Dr. Th. R. Valck Lucassen 332‚??340. De Bie of de Bye, door Jhr. Dr. Th. van Rheineck Leyssius 345‚??347. Ds. Assuerus van de Poll (Pollio) en zijn geslacht, door Jhr. H. van de Poll 360‚??364. Heeren van Voorne te Bergen op Zoom, door G. C. A. Juten 364‚??369. De afkomst van de familie de Flines, door W. Wijnaendts van Resandt 367‚??369. Hervormd doopboek van St. Michielsgestel, in afschrift medegedeeld door H. H. van Dam 374‚??378. Korte mededeelingen: Toussaint, 25, 121, De Keizerlijke page Gevers, 26, Alemans, 26, Adelsgunst, 26, 60, Gemeentewapen, 26, 183, 247, 314, 347, ‚??De Nederlandsche Gemeentewapens', 26, Takk√©bossen of Hermelijn¬≠ staarten ? 59, Schuur-Nassau la Lecq, 59, Waterschapswapen, 60, Wendelaar, 88, Bijbelbladen Roos (Rotterdam), 89, De Havezathe ‚??De Woolbeek' en haar oudste bewoners, 120, Een onuitgegeven wapenboek ?'121, Het wapen der Zeeuwsche familie de Jongh, 121, De gravin van Wartenberg en haar geslacht, 155, Popta, 180, 347, Pretorius 181, ln hout gesneden wapens, 181, Nieuwe wapenoogst te Harlingen, 182, Cremers-Akerma, 183, De Winter-van Daelwyck, 183, Wapen Temminck, 156, 184, de Gijselaer, 218, 280,Oem van Wijngaarden, 219, Bohm-van Sypesteyn, 245, Ploos van Amstel, 247, Iets over de Parijsche registers van den Burgerlijken Stand van v√≥√≥r 187J_, 277, 315, Een Album studiosorum der Universiteit van Dublin, 278, Het Zutphensch-Zwolsche geslacht van Till, 279, Van Halteren, 282, Van Karnebeek, 282, 315, Van Nispen, 282, 348, Van Pettenberg, 282, Het wapen van Egbert Meussen Cor tenaer, 313, Bijzettingen in de Kapel der Heeren en Vrouwen van de Werve in de Herv. Kerk te Rijswijk (Z.-H.), 314, Van Lennep, 315, Smaltius, 377‚??379, Christina Leonora dc Neufville, 379, Kindertestamenten, 379. Vragen en antwoorden: Abbinga 27, Ablaing (d') 184, Anema 348, Baas 247, Bagelaer 28, Barck (de) 315, Barkey 283, Bary (de) 184, 220, Bassewitz (von) 284, Bay 247, Beekman 122, Beets 156, Beits 89, Bel 28, Berckhout 122, Berkhout (Teding van) 184, 185, 220, Bezoet 31, Bie (de) 31, Binkes 156, 185, 317, 350, Bitter 28, Blom 185, 221, 284, Blijenburgh (van) 122, Blijvenhurgh (van) 60, Boerrigter 30, 188, Boetzelaer (van den) 28, Bogaart 31, 123, Bolten 29, Bom 187, 222, Boon 156, Boone 29, Borckerink 159, Bosch (van den) -315, Bosson (d√®) 123, 156, Boumeester 284, Boursse 30, Bout 348, Boutius 60, Braam (van) 157, Brix 30, Broeckhuyzen (van) 123, 187, Broeke (van den) 315, Brouck (van den) 89, Bruin (de) 348, Brusse 284, Bruijn 60, 89, Burgemeester 89, 124, Busken 316, Bye (de) 187, 222, Bylandt-Rheydt (von) 316, Chatin 30, Daendels 30, Dames 349, 381, Decker 286, Dentsche (von) 316, Dias 30, Dinter (van) 60, Distelberge (van) 90, Domburg 288, Doorn (van) 380, Dort (van) 380, Douglas 348, Drent(h) 123, 124, Duym 122, Dijkers 316, Dystelberch (van den) 90, Eberstein (van) 316, Eerligh 90, Effen (van) 380, Engelen (van) 61, 90, 91, Engelen van Strijen (van) 91: Eppenhoff 61, 91, Ercom (van) 122, Exalto 316, Exalto d'Almaras 91, Faber 349, Fleuriot de 1'Angle 316, Franken 30, Fransen 30, Ganswijk (ten Zeldam) 188, Geertsema 380, Gen(d)t (van) 124, Glarges (de) 380, Gosense 62, Graaff (van de) 381, Grimmelius 188, Groeneveld 124, Groeneveld (von) 316, 381, Groenevelt (van) 286, Gronovius 157, Grosett (de) 158, 188, 189, Grosse 316, 381, Gryse 124, 247, 286, Ham (ten) 91, 125, Hardewill 223, Hartkamp 61, 91, Hasselaer 125, Hauss 125, Heel (van) 31, Heemste(c!)e (van) 349, 381, Helbers 92, Helderman 349, 382, Heldewier 189, Henneveld (van) 61, 92, Henni(n)g(h) 157, Hioolen 61, Hoeclum (van) 317, 382, Holstein 92, Homrigh (van) 349, Honthorst (van) 123, Hooft 31, Hoogendijk 126, Hopman 248, Huiten (van) 189, Jaarda 157, 189, Jongeneel 126, Jordens 189, Kantzow (von) 158, 189, Cate (ten) 187, Kinderen (der) 92, Cleeff (van) 285, Klein 317, 320, 352, Clockner 315, Koeten troever 351, Coetsvelt (van) 159, Kokelaar (de) 383, Coomans 124, 157: Cracht 187, Krajenkamp 159, Cramer 349, 382, Crampen 349, Krampen 349, Cransem 30, Krayenhoff 61, Krieger Schumer 126, 190, Krouse (de) 92, Curtius 90, 188, Kuysten van Hoesen 317, Laer (ter) 122, Land (van der) 349, Later (de) 383, Leen 31, Loman 62,Lulofs 349, Lusse 380, Marchant(d) 127, Milar 31, Missingh 350, Moor (de) 190, Mor van Dashorst 317, Munnich (van) 190, Muntingh 350, Muntz 317, 350, Nest (van) 93, Nieuwenhuizen 127, Nieuwenkamp 350, Noorle (van) 31, 62, 93, 191, Oversteeg (van) 93, Pant (van der) 159, Peters 127, Philips 159, Pierraert 62, Planten 93, 191, Plas (van der) 383, Ploos van Amstel 223, Rappard (van) 191, 223, Revers 317, Rhenen (van) 383, Riebeek (van) 350, Rietberg 159, 191, 317, 350, Ripperda 286, 317, 318, 350, Roelinck 286, 317, 318, 350, Rootjes 349, Ross 318, Rothe 223, Ruysch 351, Sande (van de) 287, Sanen (van) 31, Schadden 62, 93, Schimmelpenninck 187, 319, 383, Schiphorst 159, Schortinghuis 351, Schouten 93, 127, Schukking 159, Selms (van) 223, Servaas 32., Slothouwer 159, 191, 223, Smit 351, Smith 32, 63, Sobbe 28, Sombeek 159, Someren (van) 94, 127, Spaer 63, 93, Spoor (van der) 127, Sprang (van) 32, 287, Sprenger 383, Steehouwer 159, Steenmeyer 160, Stegen gez. van der Os (van der) 192, Stoeldraaier 224, Stoeldreyer 224, Stoop 62, 351, Straatman 160, Swieten (van) 224, Taaks 349, Taams 351, Taets van Amerongen 384, Tellinckhuysen 94, Tright (van) 63, Trompetter 127, Uden 63, 94, Underhill 248, Valen tijn 384, Vattelet 31, Verbeek 224, Verhoeff 349, Vermander 127, Vesteegh 160, 192, Viel van Morhof 319, Vies 94, 160, Visser 127, Voorst (van) 91, 125, Vreedenburg 288, Wachmans 127, Weede (van) 351, Weeninck 94, Wielen (van der) 94, 127, Wiersma 63, Wiltenaer 32, 288, Witkop 248, 288, Wolff van Westerrode (de) 320, 352, Wolfs ten Voorde (de) 95, Wijdenbrug(ge) (van) 63, 95, 128, Wijer (van de) 320, Wynoldi 95, Wijntjes 64, Zeldam Ganswijk (ten) 30, Zelm (van) 224, 288. ‚?? Gevraagde wapens 64, 96, 160, 3S4, Onbekende wapens 32, 95, 224, 320, 352, Leenregister van Montfoort 352.