De Nederlandsche Leeuw, jaargang 47 (1929)

MAANDBLA D VAN HET 0ENEAL0GISCH-HERALD1SCH GENOOTSCHAP DE NEDERLANDSCHE LEEUW. 1929 47Ã?TE JAARGANG