De Nederlandsche Leeuw, jaargang 47 (1929)

221 222 Begravenen in de Broederkerk te Kampen, medegedeeld door C. J. WELCKER. (Vervolg van XLVII, 162.) I. Groefgelden. 1699. Albertsz. Mr. ‚?? zuster. 1599. Alertsz. Jacob, met vrouw en kind. 1629. A(e)ltsz. kind van Jan. 1624. Altzen. kind van Aelt. 1647. Anthonijs. de vrouw van Mr. ‚?? 1609 Antwerpen. de vrouw van Peter Petersz. van. 1616. Appel. luiden over hopman ‚?? II h. ffi 1694, 5 December. Arentsz. kind van Gerbrant. 1772, 7 Maart. Asman. Ds. ‚??, naar Wilsum gebracht. 1624. Avercamp. drie kinderen van Lambert Berentz. 1636. Backer. Johan ‚?? in de Veenestrate. 1740, 2 Juli. Bantjes. kind van Abraham. 1621. Barchorst. de moeye van de vrouw van Casper ter. 1681, 12 Januari. Ba(e)rkom. kind van Andries van. 1595. Bassen. Jacob7). 1599. Bassen. Jacob ‚?? kind. 1602. Bassen. zal. Jacob ‚?? dochter8). 1742, 21 Juli. Bastiaans. Geertruy ‚??, kind van Pieter ‚??, te Amsterdam begraven 1702, 12 Juli. Beeck. drie kinderen van den heer ter. 1713, 21 Februari. Be(e)r. kind van Henderick de. 1715, 20 November. Beer. ‚?? ‚?? Henrick ‚?? 1717, 30 Maart. ‚?? ‚?? meester ‚?? 1717, 7 April. √Ź) n n n n n 1721, 27 Augustus. n n n n n 1728, 21 November. n n n n ¬Ľ 1731, 27 December. de vrouw van meester Hendrik de. 1732, 30 Januari. Hendrik de. 1705, 23 Juli. Beerens. Aeltien. 1729, 6 September. Bello. 1708, 2 Augustus. Bender. Jan ‚??, knecht van jonker to Bockop. 1612. Augustus. Benen. de vrouw van'Albert. 1682, 4 Mei. Benier. de neef van Arent. 1703, 27 October. Benier. de wed9, van Jan. 1693, 13 Augustus. Beniers. Berte. 1715, 3 April. Beniers. juffer ‚?? de kloppe. 1720, 7 Februari. Beniers. juffr. 1720, 2 Maart. Beniers. juffr. 1724, 9 Juni. Bentink. freule Henrina Woltera ‚??, naar Werkeren vervoerd. 1617. Berentz. kind van Aelt. 1626. kind van Aelt ‚??, slachter. 1627. Berentsz. kind van Aelt ‚??, slachter. 1630. n r) n ' ¬Ľ de moeder van Herman van den. 1717, 30 September. 1724, 1 Februari. 1773, 30 Maart. n n n n n n n n Bergh. ii Bergh. ii Bergh. ii Bergh. ii Besselaar. Besselaar. n r) n ' ¬Ľ de moeder van Herman van den. Besselaar. dochter van Rijk van den. Besselaar. de wed. van Jan. 1599. Beylen. Hilleken Rolofs van. 1753, 18 April. Bi(esterbos. Jan. 1710, 29 September. Blanckevoort. twee kinderen in √©√©n kistje van Jan Maurick. 1712, 29 Augustus. ¬Ľ n kind van den heer. 1744, 2 Maart: Blanckvoort. de heer ‚?? naar IJselmuiden. 1607. Boecop. kind van Aerenth te. 1683, 13 Maart. Boeckkop. Jan te. 1695, 29 Maart. Bo(e)ckop. Jan te ‚??, achter de Nieuwe Muur. 1693, 20 September. Boeckop. kind van te. 1685, 16 Mei. ' Boeckop. oom van te. ?) Zie over Jacob Bassen en familie het door mij gesohreven artikel: De zoogenaamde ‚??Moeder van Rembrandf' een Kamper dochter, overgedrukt uit het boek over den admiraal Swartenhondt, door M. van der Duin, uitgave van J. H. Kok-Kampen, 3927. 8) =‚?Ę Swane Bassen ?