De Nederlandsche Leeuw, jaargang 47 (1929)

- 261 262 ‚??hueren, soe waer dat ghelegen is in den kerspel tot ‚??Gorstel*), ende alsulcke jaergulde als ic uuyt den ‚??erve tot Gorstel *) voersoriven sculdich bin, die men ‚??daer voertijde langhe uuyt ghegeven heeft, dat sij ‚??saet ofte geit, dat