De Nederlandsche Leeuw, jaargang 47 (1929)

275 276 Begravenen in de Broederkerk te Kampen, medegedeeld door .C. J. XI (Vervolg van WELCKER. tLVII, 254.) 1644. Wachters. Aeltien. 1605. Walta. Peter van. 1694, 5 Februari. Waninck. de neef van Gerrit. 1714, 11 September. Weteringe. kind van den vaandrig van der. 1803, 9 Mei. Weytink. kind van dén heer. 1808, 6 Februari. rt n n n r> ? n n n r> ? kind van den heer majoor (van). 1708, 19 Januari. Willemsdorp. kind van den heer majoor (van). 1714, 9 Juli. docht, van majoor (van). 1616. Wilsem. kind van Frans Van. 1621. 1622. 1607. rt n n rt n ? n n n n n ? ?? ?? Tymen van. 1610. n n rt n n ? 1645. Wissinckx. burgemeester. 1696. Witte. de dochter van burgemr. 1636. de vrouw van Ernst. 1601. rt öheesken's testament, 2 h.