De Nederlandsche Leeuw, jaargang 47 (1929)

INHOUD. 1929. -HM- : Blz. Bestuursberichten 1, 39, 65, 105, 137, 171, 201, 233, 257, 291, 321, 353. De oorsprong van den Hollandschen Tuin, door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland 3‚??12, 57‚??59. Het geslacht Thomassen a Thuessink, door Dr. E. J. Th. a Th. van der Hoop 12‚??21, 41‚??47, 84‚??88. Boekaankondiging. Alb. Oltmans. Het archief van de Kerkvoogdij der Ned. Herv. Gemeente te Wageningen, door Dr. Th. R. Valck Lucassen.' R. F. von Frank zu D√∂fering. Alt-O'ester'reichisches Adels-Lexicon, door W. J. J. C. Bijleveld ' 21‚??22. In memoriam Kolonel J. D. Wagner, Eerelid en Oud-Voorzitter van het Genootschap, door Dr. Th. R. Valck Lucassen , . . ‚?Ę ' 33‚??38. Ten derden male: Eenige historisch-merkwaardige documenten aangaande de herkomst der familie Boreel, door H. van Malsen, met een slotwoord van Dr. Th. R. Valck Lucassen . . 47‚??57. De oudere generati√ęn van het geslacht Stoop, door W. A. van Rijn 59‚??60. De strijd om 'het Hertogdom Bouillon, door Prof. Mr. R. Fruin 66‚??74. Deventer geslachten. Bijdrage tot de genealogie Jordens, door Mr. H. Kronenberg en Jhr. H. H. R√∂ell 75‚??84, 119‚??128, 151‚??159, 188‚??195. Van Weede, door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland 88‚??91. Familieberichten in een ouden bijbel (Groenewegen en van Gastel), medegedeeld door Dr. E. Wiersum 91‚??94. Hervormd doopboek van St. Michielsgestel, in afschrift medegedeeld door H. H. van Dam 93‚??98, 127‚??130. De Heeren. en Graven van den Bergh, door Mr. A. P. van Sohilfgaarde 106‚??115. De 'Hollandsctie Tuin in vervolg van jaren, door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts. van Blok¬≠ land 115‚??118, 322‚??326. Het Avondmaalzilver van de Remonstrantsche Gemeeente te Vlaardingen, door M. C. Sigal Jr. . 129‚??131. Tijnsgoed-leengoed 131‚??133. De afstamming van het geslacht de Schepper ‚?? IJssel de Schepper, door W. Wijnaendts van Resandt * . . . 137‚??151. Begravenen in de Broederkerk te Kampen, medegedeeld door C. J. Welcker . . . 159‚??162, 221‚??230, 247‚??254, 275‚??278, 377‚??378. Officieele mededeelingen betreffende naamsveranderingen 169. Algemeene Vergadering van het Genootschap op 25 Mei 1929 170‚??171. Jaarverslag 1928 171‚??174. De oudere generaties van het geslacht van Oyen (later Vorsterman van Oyen, Cock van Oyen, enz.), door M. G. Wildeman 174‚??187. De afstamming van het geslacht van Lidth de Jeude, door W. Wijnaendts van Resandt . . . 201-‚??206. Tynsgoed-leengoed, door Mr. E. Heringa, met een naschrift van Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland 206‚??210. Bijdrage tot de genealogie der uitgestorven Doesburgsche regeeringsfamilie Becquer, door Dr. J. J. A. Wijs ‚?Ę 211‚??217, 269‚??274, 314. Een Noord-Nederlandsche kolonie te Kings-Lynn (Norfolk), door Dr. A. A. van Schelven . . . 217‚??219. De herkomst van het geslacht Beels, door W. A-. van Rijn 219‚??220. Het geslacht Ulft tot Landfort, door L. H. R. M. Hendriks 233‚??242. Stamreeks en wapen Leyssius, door Jhr. Dr. Th. van Rheineck Leyss'ius 242‚??248. De eerste generaties van het geslacht Bentinck, door W. Wijnaendts van Resandt . . . . . 259‚??269. Een prijsvraag voor een vlag voor den Volkenbond 278‚??281. De beweerde oeradellijke afkomst van het geslacht van Stockum (later van Stockum van Aken- dam) door J. de Groot, met een naschrift van Dr. Th. R. Valck Lucassen 289‚??309, 355.