De Nederlandsche Leeuw, jaargang 47 (1929)

‚?Ę93 -94 Int jaar ons Heere 1759 den 20 Zeptefnber is geboore Maria Johanna van Gastel en heeft tot peeter Willem van Ek en tot meeter Maria van den Bergh, te Botterdam. Int jaar ons Heere 1762 den 24 My is geboore Hen drikus van Gastel en heeft tot peeter Hendrik Verdue en Johanna Bilyou, zijn vrouw, te Rotterdam. ^ Int jaar ons Heere 1764 den 24 Desember is geboore Jacoobus Johannis van Gastelen heeft tot peeter Huybert 1765, 2 Juni. 1789, 6 Sept. 1757, 15 Mei. 1748, 28 July. 1715, 26 Juni. 1782, 6 Oct. 1763, 4 Dec.' te Gemonde gedoopt. 1702. 1810, 13 Apr. 1806, 17 Aug. Den Dungen. 1808, 31 Jan. Den Dungen. 1809, 26 Nov. 1765, 24 Jan. door Corn. Muller, pred. v. Den Dungen 1799, 22 Dec. van Gastel, tot meete Corheelia van Gastel, zijnde zijn suster en broer, te Rotterdam.. Int yaar ons Heere 1765 den 23 Maart is geboore Helena van Gastel en heeft tot peeter Jakoobus Ruyt tenbeek en tot meeter Helena (Ligthamer)4), zijn vrou, te Rotterdam en is gesturve in het jaar ons Heere 1771 den 3 July out sijnde 5 jaar 4 mande 20 dage 5). *) Deze familienaam is in het handschrift niet vermeld. 5) Dit bericht gaat in het handschrift aan het vorige vooraf. Hervormd Doopboek van St. Michielsgestel, in afschrift medegedeeld door H. H. VAN DAM. (Vervolg van XLVI, 378.) K. . V. M. Dani√ęl Cornelis Dani√ęl Francois de Cornelia Anna ob.circa9April 1767. Dompselaer Secre- Kuenen. taris dezer Heerlijkh. ‚?Ę Helena. Archibald Douglass I. M. Douglas, geb. Oapt. regt. v. z. Salon tha. Evert Hendrik. Eels Eklig. Catharina. vader, generaal en cdt. v. d. Bosch. Frederick Duperk. Willem Eklig (En¬≠ gelse dragonder). Herman Isack Else¬≠ vier Cornet onder ‚?Ęgeneraal Obdam.. 1 Meggelina Ryster borch. Hanna Porter. N. N. Versterre. Brabant en jufr. van Daasd[onck] Petronella Elisabeth. Hubert Cool. Maria van Besooijen Peter Theophiles Jo- sephus overleden. Jacoba (1) Antone√ľa Willemina (2). . Johan Nicolaas Le Maria de Bruyn. F√®vre de Moniignie gep. luit. de Subst. Secr. Johanna Splinters. Christop F√ľrsters. Johan lsack Justus. Willem Arnold Alting Sybilla Wilhelmina lamoraal Baron van Hendrina TJmb Geusau. grove. het voornoemde kind is kort daarna overleden. Abraham Cornelis. Adrianus de Gier. Sabina Angela Hendrik Jacobus. Johanna Maria Sara. Anna Geertruida. Nicolaas. Musquetier. Adrianus de Gier Ge- Sabina Angela meenteschrijver te Musquetier. Den Dungen. Adrianus de Gier. Nicolaas Hachen. vader onbekend. Sabina Angela Musquetier. Elisabeth Broek meulen. Anna Geertruy Hacken. Get. Mary van Breugel geb. Douglas. Johan Rysterborch. gr vader Pieter Versterre Raad der Stad 's H.bosch, auditeur v.d krijgsraad aldaar. Subst. rentmeester der domeynen in Wed. Verster secr. tot Rosand. Christina Bilgen. Wed. Soetens. Louisa Maria Le F√®vre de Montignie. des vaders zuster. P. Rykard Splinters. M. Maria Splinters huisvrouw. get. Johan Meyers Catharina Pinxternakel huisvrouw van J.M. Abraham Cornelis Musquetier. Sabina Agneta Orizand, wed. Abraham Musquetier. Jan Hendrik de Gier. Freule Maria Dierkens. Rachel Broekmeulen, wed. Ver¬≠ meer.