De Nederlandsche Leeuw, jaargang 48 (1930)

MAANDBLAD VAN HET GENEALOGISCH-HERALDISCH GENOOTSCHAP DE NEDERLANDSCHE LEEUW. 1930 48STE JAARGANG