De Nederlandsche Leeuw, jaargang 48 (1930)

14 iafc 30. Aert Bastijaensz. 31. Bastiaen Wercker 32. Jacob Mathijsz. 33. Jonkheer Gerrit van Rhoon 34. Cornelis Gijssen 36. Coman Jan Leendertsz. 36. Jan Jansz. van Wander 37. Mees Sebastiaensz. 38. 39. 40. 41. Pieter Gerritsz. Heijndrick Pietersz. Holler. Jacobsz. Heyndrick Pietersz. van Endoven 42. Goris Dirricksz. Roest 43. 'Gijsbert Pouwelsz. 44. Lenert Hermensz. 45. Jan Dircksz. Claer 46. .Pieter Cornelisz. 47. Ary Jansz. Fonckert 48. Cornelis Willemsz. 49. Cornelis Waddesz. van der Burch 60. .Adriaen Henrixsz. 61. Henrick Pietersz. 52. Pieter Pietersz. 53. Mr. Olaes Diricsz. 64. Jan van Gave 63. Maerten Ghijsbrechtsz. van Wijck 66. Bastiaen Leenaertsz. Wercker 67. Jan Lambrechtsz. 58. .Nicolaes de Graeff (De Graeve) 69. Jacob Adriaensz. 60. Cornelis Waddesz. 61. Cornelis Maertensz. van Wijck 62. Willem Jacobsz. Fonckert 63. Nicolaes Pesser van Velsen 64. Simon Aertsz. Spruijt 65. Leendert Ghijsbrechtsz. Schilperoort 66. Adriaen Leendertsz. Smitshoeck 67. Jacob van Rhooden 68. Staes Dirckse van Jaersvelt 69. Pieter Willemsz. de Raet 70. J ... Tichelaar 71. Gerrit Pietersz. Barendrecht 72. F ... van Byemont 73. Arij Pietersz. Hollaer 74. Witte Leendertsz. Zandwegh 76. Sebastiaen van der Couck 76. Simon Meeusen Hoogerwerff 77. Pieter Schilperoort 78. Mr. Johan Adam Hooft, advocaat voor den Hove van Holland, te 's-Gravenhage 79. ... Tromer 80. Hubertus Sagius 81. Cornelis Toll 82. Johannes Sandwegh 83. Teunis Couwenhoven 84. Dirck Hendricksz. van Driel 85. Willem de Raad Schepen Pendrecht 1685, 1686, 1687, 1697. Schepen Pendrecht 1586. Schepen Rhoon 1689. Heemraad Rhoon 1689. Heemraad Rhoon 1689. Heemraad Rhoon 1689. Heemraad Rhoon 1689. Heemraad Rhoon 1689. Dijkgraaf Rhoon 1607, hij verklaart dan om- trent 67 jaar oud te zijn. Schepen Pendrecht 1687. Schepen Rhoon 1696. Schepen Rhoon 1696, 1697. Schepen Rhoon 1597. Hij bezit huis, schuur enz. te Rhoon 1607. In 1598 komt voor: Hendrick van Enthoven als Diaconbediener der armen tot Rhoon. Schepen Rhoon 1597, 1602, 1603. Schepen Pendrecht 1697. Secretaris Pendrecht 1697. Schepen Rhoon 1699, 1.602, 1603. Gesubstitueerd Dijkgraaf Rhoon 1606. Heemraad Rhoon 1607 , hij verklaart dan omtrent 63 jaar oud te zijn. Dijkgraaf Nieuwe Land van Rhoon 1609. Schepen Rhoon 1699, 1604, 1605. Heemraad Rhoon 1606. Schepen Rhoon 1599. Schepen Rhoon 1599. Heemraad Rhoon 1606. Heemraad Rhoon 1601. Heemraad Rhoon 160 1. Heemraad Rhoon 1601. Heemraad Rhoon 1601. Baljuw en Schout Rhoon 1602. Secretaris Rhoon 1602, 1604. Schepen Rhoon 1604, 1605, 1607, 1610, 1616. Schepen Rhoon 1607, 1608, 1623,1624, 1628. Schepen Rhoon 1608, 1623, 1624, 1628, 1629. Secretaris Rhoon 1609. Schepen Rhoon 1610, 1616. Schout Rhoon 1623, 1624, 1628, 1629. Schepen Rhoon 1628. Schepen Rhoon 1628, 1629. Baljuw Rhoon 1644. Baljuw Rhoon 1649. Schepen Pendrecht 1650, 1669. Heemraad Pendrecht 1650. Heemraad Pendrecht 1650. Schepen Pendrecht 1660. Heemraad Pendrecht 1660. Baljuw Rhoon 1654. Schout Pendrecht 1662, 1669. Schepen Rhoon 1668. Schout Rhoon 1668. Schepen Pendrecht 1669. Secretaris Pendrecht 1669. Schepen Rhoon 1678. Schepen Rhoon 1678. Schout, Rentmeester, Secretaris Rhoon 1680-1687. Schepen Rhoon 1683. Schepen Rhoon 1683, 1690. Stadhouder en Griffier van de Leenen, welke te leen gehouden worden van den Huize van Rhoon 1686. Rentmeester Secretaris Rhoon 1687. Baljuw Rhoon 1688. Secretaris Rhoon 1689. Schepen Rhoon 1688. Schepen Rhoon 1688. Schepen Rhoon 1690. Schepen Rhoon 1690. Schepen Rhoon 1690.