De Nederlandsche Leeuw, jaargang 48 (1930)

86. Cornelis Santwegh 87. Jan van Gelder 16 iafc 88. Maarten van Campen 89. Bastiaen Fonckert 90. Cornelis den Tol 91. Bastiaen Ariënsz. Spruijt 92. Cornelis Claesz. Coornneef 93. Cornelis Crijger 94. Cornelis Verschoor 95. Symon Meesz. Hoogewerff 96. Arie Claesz. Craenenburg 97., Pieter Sandweg 98. Wijnand Cornelisz. 99. Ary Abramsz. Moerkaas 100. Ary van Gelder 101. D ... des Marets 102. Mr. Cornelis Boon van Engeland 103. Arend de Graeff 104. Johannes Sant wegh 105. Mr. Samuel Schagen 106. Johan van Rielle 107. Willem de Raad 108. Willem van Proye 109. Ary Staasz. van Gelderen 110. Jacob Groenen boom 111. Hendrik Schilperoort 112. Pieter Couwenhoven 113. Pieter Sandwegh 114. Pieter Feteris 116. Hendrik Berghout 116. Mr. Stephanus Bogaert 117. .Boudewijn Spruijt 118. 'Pieter Hendriksz. Barendregt 119. Cornelis Berghout 120. Ary van Wijngaarden 121. Ary Decker 122. ... Schimmel 123. Jsaac Troiqer 124. Pieter de Raadt 126. Jan Staats van Gelder 126. Pieter Barendregt 127. Louwrens van der Vlugt 128. Abraham van Gent 129. Cornelis van Gelder 130. Cornelis Groenenboom 131. Jacobus Tromer 132. Bastiaen Fonkert 133. Hendrik Fonkert 134. Jan van Gelder 135 Huijbert Koole 136. Ary Lengkeek 137. Pieter Kranenburg 138. Staats Spruijt 139. Cornelis Fortuin 140. Klaas Koning 141. Ary Hordijk 142. Joris Barendregt 143. Staats van Gelder 144. Aart van Gent 146. Jan Verhoeff 146. Ary Lagendijk Schepen Rhoon 1690. Schepen Rhoon 1690, 1691. Leenman van Rhoon en Pendrecht 1728. Schepen Rhoon 1690, 1691. Schout Rhoon 1690, 1691, 1703. Schepen Rhoon 1693. Schepen Rhoon 1693. Schepen Rhoon 1693. Schepen Rhoon 1693. Schepen Rhoon 1693. Schepen Rhoon 1693. Schepen Rhoon 1693. Secretaris Rhoon 1701, 1703. Baljuw Rhoon 1708â??1735. Schepen Rhoon 1703. Schepen Rhoon 1703. Schepen Rhoon 1703. Rentmeester Secretaris Rhoon 1702â?? 1709. Baljuw Rhoon vóór 1708. Rentmeester Secretaris Rhoon 1708, 1721, 1722. Dijkgraaf Zegenpolder in Rhoon 1718. Schout Rhoon 1724. Rentmeester Rhoon 1726, 1726, 1742. Schepen Rhoon 1727. Schepen Rhoon 1727. Schepen Rhoon 1727. Schepen Rhoon 1727. Schepen Rhoon 1727. Leenman Rhoon en Pendrecht 1728. Waersman en Penningmeester Rhoon 1739-1743. Heemraad Rhoon 1743. Baljuw Rhoon 1748. f 1749. Dijkgraaf Zegen- en Portlandpolders in Rhoon 1749. Kerkmeester 1749. Heemraad Zegen- en Portlandpolders in Rhoon 1749. Dijkgraaf Pendrecht 1749. Schepen Rhoon 1749. Dijkgraaf Rhoon 1749. Heemraad Rhoon 1749. Kerkmeester Rhoon 1749. Schepen Rhoon 1749. Baljuw, Schout, Secretaris, Rentmeester Rhoon f 1762. Baljuw, Schout, Secretaris, Rentmeester Rhoon 1762, 1765, 1769. Schepen Rhoon 1764. Schepen Rhoon 1764. Schepen Rhoon 1769. Schepen Rhoon 1769. Schepen Rhoon 1776. Schepen Rhoon 1776. Schepen Rhoon 1776. Sohout en Baljuw Rhoon 1769, 1776, 1776, 1789, 1796, 1798, 1801. f 1811 te Heusden. Schepen Rhoon 1/75. Schepen Rhoon 1789. Op nominatie idem 1793. Schepen Rhoon 1789. Op nominatie idem 1793. Stonden op de nominatie voor de benoeming tot Schepen Rhoon voor het jaar 1793. Schepen Rhoon 1793. Schepen Rhoon 1793. Schepen Rhoon 1793. Schepen Rhoon 1793. Schepen Rhoon 1793. Schepen Rhoon 1793. Schepen Rhoon 1793.