De Nederlandsche Leeuw, jaargang 49 (1931)

MAANDBLA D VAX IIKT GENEALOQISCH-HERALDISCH GENOOTSCHAP DE NEDERLANDSCH E LEEUW . 1931 49STE JAARGANG