De Nederlandsche Leeuw, jaargang 50 (1932)

MAANDBLA D VAN HE T GENEALOGISCH=HERALDISCH GENOOTSCHAP DE NEDERLANDSCH E LEEUW . 1932 50STE JAARGANG