Zoeken in De Nederlandsche Leeuw 1883-1932

Zoekresultaten voor: "Broederkerk te Kampen"


1 tot 10 van 10 zoekresultaten

JaargangInhoudPagina
39 (1921)...ou en Phi­ libertus Conjet (Cuingnet) 'met sijn huisvrou'. Op 27 September 1618 nemen, in de Broederkerk te Kampen, deel aan 't avondmaal â??Anthony Coenjet (Cuingnet) en â??syne huisv...Pagina 96
47 (1929)...er â?? IJssel de Schepper, door W. Wijnaendts van Resandt * . . . 137â??151. Begravenen in de Broederkerk te Kampen, medegedeeld door C. J. Welcker . . . 159â??162, 221â??230, 247â??254,...Pagina 3
47 (1929)... Elisabeth Wilhelmina Jordens, geb. den Haag 27 Nov. 1903. (Wordt vervolgd). Begravenen in de Broederkerk te Kampen, medegedeeld door C. J. WELCKER. In het archief der gemeente Kampen ber...Pagina 88
47 (1929)221 222 Begravenen in de Broederkerk te Kampen, medegedeeld door C. J. WELCKER. (Vervolg van XLVII, 162.) I. Groefgelden. 1699. Albertsz. Mr. â?? zuster. 1599. Alertsz. Jacob, met v...Pagina 119
47 (1929)...van Schelven. â?? De herkomst van het geslacht Beels, door W. A. van Rijn. â?? Begravenen in de Broederkerk te Kampen, medegedeeld door C. J. Welcker. (Vervolg). â?? Korte mededeelingen: V...Pagina 124
47 (1929)...wijl bovendien hij en zijn zoon Adriaen buiten Goes een familiegraf bezaten. Begravenen in de Broederkerk te Kampen, Maeten. Malo. Meerman. Metraedt. Minicus. Moei-weer. Moywert...Pagina 132
47 (1929)275 276 Begravenen in de Broederkerk te Kampen, medegedeeld door .C. J. XI (Vervolg van WELCKER. tLVII, 254.) 1644. Wachters. Aeltien. 1605. Walta. Peter van. 1694, 5 Febr...Pagina 146
47 (1929)...gsche regeeringsfamilie Becquer, doorrDr. J. J. A. Wijs. (Vervolg en slot). â?? Begravenen in de Broederkerk te Kampen, medegedeeld door C. J. Weioker. (Vervolg en slot). â?? Een prijsvraag ...Pagina 152
47 (1929)...s ook te Engwirden en te Zalt Bommel'. Vgl. Ned. Patr. 1915. W. A. VAN RIJN. Begravenen in de Broederkerk te Kampen. (XLVII, 223/4, 229, 230, 247/8). Bonkenhave = de heer Gansneb gen*. Te...Pagina 199
47 (1929)..., Van Appeltere, Keu chenius, Kruseman, Ledeboer, Mosselmans, Pompe, Snethlage, Be gravenen in de Broederkerk te Kampen. â?? Vragen en antwoorden: Beduin, Bie (de), Blanckenhagen, Boumeester, ...Pagina 202