Zoeken in De Nederlandsche Leeuw 1883-1932

Zoekresultaten voor: "Chirurgijns (Heelmeesters ) "


1 tot 3 van 3 zoekresultaten

JaargangInhoudPagina
36 (1918)...October 1819 N. 19 en 21 Augustus 1821 N. 63 van gemelde Z. M. is toegestaan. De Amsterdamsch e Chirurgijns (Heelmeesters ) van 1730‚??1829 , meedegedeeld door A. B. VAN DER VIES. In de U...Pagina 147
36 (1918)...nealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in de kerken van Zuid-Holland.' De Amsterdamsch e Chirurgijns (Heelmeesters ) van 1730‚??1829 , medegedeeld door A. B. VAN DER VIES. (Vervol ...Pagina 169
36 (1918)...2', maar ook iets als : ‚??schepen va n Doetinchem tusschen 143 7 en 1447'. De Amsterdamsch e Chirurgijns (Heelmeesters ) van 1730‚??1829 , medegedeeld door A. B. VAN DER VIES. (Vervolg...Pagina 186