Zoeken in De Nederlandsche Leeuw 1883-1932

Zoekresultaten voor: "Doopboek van St. Michielsgestel"


1 tot 6 van 6 zoekresultaten

JaargangInhoudPagina
46 (1928)...??369. De afkomst van de familie de Flines, door W. Wijnaendts van Resandt 367â??369. Hervormd doopboek van St. Michielsgestel, in afschrift medegedeeld door H. H. van Dam 374â??378. Korte ...Pagina 4
46 (1928)...lom 261 leze men bij het wapen van Vladeracken: in zilver drie â??roode' molenijzers. Hervormd Doopboek van St. Michielsgestel, in afschrift medegedeeld door H. H. VAN DAM. Dit register va...Pagina 197
47 (1929)...en ouden bijbel (Groenewegen en van Gastel), medegedeeld door Dr. E. Wiersum 91â??94. Hervormd doopboek van St. Michielsgestel, in afschrift medegedeeld door H. H. van Dam 93â??98, 127â??130...Pagina 3
47 (1929)...andschrift niet vermeld. 5) Dit bericht gaat in het handschrift aan het vorige vooraf. Hervormd Doopboek van St. Michielsgestel, in afschrift medegedeeld door H. H. VAN DAM. (Vervolg van XL...Pagina 53
47 (1929)...°. Joan Jordens, ged. Deventer 18 Mrt 1708, begr. aldaar Lebuinuskerk 15 Sept. 1708. Hervormd Doopboek van St. Michielsgestel, in afschrift medegedeeld door H. H. VAN DAM. (Vervolg van XL...Pagina 72
47 (1929)...de genealogie Jordens, door 'Mr. H. Kronenberg en Jhr. H. H. Böell. (Vervolg). â?? Hervormd doopboek van St. Michielsgestel, in afsohrift medegedeeld door H. H. van Dam. (Slot). â?? Het ...Pagina 76