Zoeken in De Nederlandsche Leeuw 1883-1932

Zoekresultaten voor: "Huwelijksinteekeningen"


1 tot 20 van 26 zoekresultaten

JaargangInhoudPagina
34 (1916)69 Van Juli 1627 tot Dec. 1631 ontbreken de kerkelijke huwelijksinteekeningen op het Gemeente-arcaief. Thans volgt een register loopende van Dec. 1631 tot 1648. 21 April 1632. Reinier Roocla...Pagina 41
37 (1919)..., geb. Mage lang 1-3-1883, civiel-ingenieur (zoon van Johannes Dirk en Anna Charlotte Zeydel). Huwelijksinteekeningen van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam (1680-1811), ...Pagina 11
37 (1919)... geslacht, door D. L. van Swieten. â?? Fragment-genealogie Battaerd, door M. G. Wildeman. â?? Huwelijksinteekeningen van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam (1680â??1811), ...Pagina 28
37 (1919)...­ waarden den 29 Maart 1735, en begraven aldaar bij haar moeder en onse groot­ moeder. Huwelijksinteekeningen van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam (1680-1811), ...Pagina 38
37 (1919)... â?? Geslachtsregister van Hardenbergh, medegedeeld door Mr. Th. R. Valck Lucassen. (Slot). â?? Huwelijksinteekeningen van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam (1680â??1811), ...Pagina 52
37 (1919)... Kind van D. Hr Verdom genaamd Gert, oud circa 5 maanden 6 dagen, begraven in de kerk alhier. Huwelijksinteekeningen van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam (1680-1811), ...Pagina 62
37 (1919)...egisters van Retranche­ ment (Zeeuwsch-Vlaanderen), door Ph. F. W. van Romondl. (Slot). â?? Huwelijksinteekeningen van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam (16S0â??1811), ...Pagina 72
37 (1919)...eningen verschaften, hierbij dankzeggend, houd ik mij zeer aan­ bevolen voor aanvullingen. Huwelijksinteekeningen van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam (1680â??1811)...Pagina 115
37 (1919)...ragment­ genealogie va n he t Deventersch geslacht Vos , door Ph . F. W . va n Romondt. â?? Huwelijksinteekeningen va n Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam (1680â??1811) ...Pagina 130
37 (1919)...er deser stadt (Johanna Elisabeth de Bye, gehuwd metDr. Johan Haesebroeck). (Wordt vervolgd). Huwelijksinteekeningen van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam (1680-1811), ...Pagina 148
37 (1919)... in 1642 daer toe besloten, in 1643 fondament angefanghen door meestér Jan Beerens Bulder. Huwelijksinteekeningen van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam (1680â??1811)...Pagina 168
37 (1919)...eslacht van den Bosch, eertijds genaamd van Os, medege­ deeld door W. J. J. C. Bijleveld. â?? Huwelijksinteekeningen van Pre­ dikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam (1680â??18...Pagina 178
37 (1919)373 374 Huwelijksinteekeningen van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam (1680-1811), medegedeeld door A. B. TAN DER VIES. (Vervolg van XXXVII, 328). v = van, o = oud, p = p...Pagina 193
37 (1919)...tphen â??met de stadsroeden' begraven peronen, medegedeeld door Jhr. H. H Röell. (Slot). â?? Huwelijksinteekeningen van Predikanten in de Kerkelijke registers to Amsterdam (1680â??1811), ...Pagina 202
37 (1919).... *) Vgl. Ned. Patriciaat 1911, p. 398, waar als haar geboortedag 4 Augustus wordt opgegeven. Huwelijksinteekeningen van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam (1680-1811), ...Pagina 216
39 (1921)...ck Lncassen 8. De afstamming van het geslacht van Woelderen. door W. Wijnaendts van Resandt 12. Huwelijksinteekeningen vóór 1680 van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam, m...Pagina 3
39 (1921)...ck ver­ huisde en in de 18e eeuw aldaar en te Grave in de regeering zat. â?? -+x-r-â?? Huwelijksinteekeningen vóór 1680 van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam,...Pagina 12
39 (1921)...cassen. â?? De afstamming van het geslacht van Woelderen, door W. Wijnaendts van Resandt. â?? Huwelijksinteekeningen vóór 1680 van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam,...Pagina 20
39 (1921)55 '56 Huwelijksinteekeningen vdór 168 0 van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam, medegedeel d doo r A. B.'VAN DER VIES. _ (Vervolg va n XXXIX, 19. ) v. = van, o. = oud,...Pagina 32
39 (1921)... der Baronnen Mackay. Meer is door mij over het geslacht Puchler hier te lande niet gevonden. Huwelijksinteekeningen vóór 1680 van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam,...Pagina 53

 Volgende 20 >>