Zoeken in De Nederlandsche Leeuw 1883-1932

Zoekresultaten voor: "Huwelijksinteekeningen"


21 tot 26 van 26 zoekresultaten

JaargangInhoudPagina
39 (1921)...t Johannes van Spijk Vermeulen en Adriana de Mirall hebbende dit kint self onder doop'gehouden. Huwelijksinteekeningen in de Kerkelijke registers te Amsterdam van Predikanten, die aldaar ge...Pagina 95
39 (1921)...pijck, Vermeulen, van Cattenburch e. a., medegedeeld door A. van der Poest Clement (Slot). â?? Huwelijksinteekeningen in de Kerkelijke registers te Amsterdam van Predikanten, die aldaar gest...Pagina 98
39 (1921)...lis Jongcneel ende Johan van Berckel weesmeesters 23 Jan, 1537 (Register van voogdijen deel 4). Huwelijksinteekeningen in de Kerkelijke registers te Amsterdam van Predikanten, die aldaar ge...Pagina 127
39 (1921)...nmayr. â?? Het Rotterdamsche regeermgsgeslacht Gevers, door A. J. Bicker Caarten. (Slot). â?? Huwelijksinteekeningen in de Kerkelijke registers te Amsterdam van Predikanten, die aldaar gest...Pagina 134
39 (1921)...555, welke beoogd e te voorkomen het aannemen van namen van landgoederen door â??ro turiers'. Huwelijksinteekeningen in de Kerkelijke registers te Amsterdam van Predikanten, die aldaar ge...Pagina 154
39 (1921)... Feith. â?? Namen van Heerlijkheden bij Geslachts­ namen, door Mr. W. Lunsingh Tonckens. â?? Huwelijksinteekeningen in de Kerkelijke registers te Amsterdam van Predikanten, die aldaar ge...Pagina 158

 << Vorige 20