Zoeken in De Nederlandsche Leeuw 1883-1932

Zoekresultaten voor: "LIJSTE VAN DE HEEREN"


1 tot 12 van 12 zoekresultaten

JaargangInhoudPagina
31 (1913)...Aerssen, door A. F. van Beurden 171. Velters, door Jhr. Mr. Th. van Rheineck Leyssiüs ' 175. Lijste van de heeren Balliuwen, Burgemeesters, Schepenen, enz. der stad Goes (1423â??1469), door...Pagina 3
31 (1913)...uitvoerige, ook den in de Zuidelijke Nederlanden gebleven tak omvattende, genealogie Velters. LIJSTE VAN DE HEEREN Ballhiwen, Burgemeesters, Schepenen, Raden DER STAD QOES, mitsgaders der...Pagina 96
31 (1913)...Aerssen, door A. F. van Beurden. â?? Velters, medegedeeld Jhr. Mr. Th. van Rhemeck Leyssius â?? Lijste van de heeren Balliuwon, Burgemeesters, Schepenen, enz. der stad Goes (1423â??1649). â...Pagina 104
31 (1913)213 214 LIJSTE VAN DE HEEREN Balliuwen, Burgemeesters, Schepenen, Raden DER STAD QOES, mitsgaders der Kiezers en Subalterne Collegien over zooverre dezelve uit de oude Notulen en andere aa...Pagina 115
31 (1913)...teekeningen over het Venlosche geslacht Boermans, ook wel Bormans, door A. F. van Beurden. â?? Lijste van de heeren Balliuwen, Burgemeesters, Sche­ penen, enz. der stad Goes (1423â??1649...Pagina 120
31 (1913)... in dit Maandblad jg. 1906, k. 168 e. v., k. 247 e. v., k. 278 e. v. en jg. 1907, k. 15 e. v. LIJSTE VAN DE HEEREN Balliuwen, Burgemeesters, Schepenen, Raden DER STAD GOES, mitsgaders der...Pagina 138
32 (1914)...n Amsterdam den 16 Septemb. 169 5 Toirconde G. Steeman Nots. Publ. 1695 . (Wordt vervolgd.) LIJSTE VAN DE HEEREN Balliuwen, Burgemeesters, Schepenen, Raden DER STAD GOES, mitsgaders der...Pagina 12
32 (1914)...ingsgeslaoht Goris té Venlo, Zalt-Bommel en Nijmegen, door Jhr. C. Ph. L. van Kinschot. â?? Lijste van de Heeren1 Balliuwen, Burgemeesters, Schepenen, enz. der stad Goes (1423â??1649), d...Pagina 20
32 (1914)... de Risewik miles heet, terwijl men hier absoluut zeker met denzelfden persoon te doen heeft. LIJSTE VAN DE HEEREN Balliuwen, Burgemeesters, Schepenen, Raden DER STAD GOES, mitsgaders der...Pagina 44
32 (1914)... Uit II: Derk Palthe, jong overleden. Derk Palthe. Gesina Elsebe Palthe. Elsebee Palthe. LIJSTE VAN DE HEEREN Balliuwen, Burgemeesters, Schepenen, Raden DER STAD GOES, mitsgaders der...Pagina 79
32 (1914)...u ik willen vragen: moeten de drie handemmers in het wapen niet drie wasch tobben voorstellen? LIJSTE VAN DE HEEREN Balliuwen, Burgemeesters, Schepenen, Raden DER STAD GOES, mitsgaders der...Pagina 105
32 (1914)...dt. â?? Do afstamming van het geslacht van Heusde ('s-Gravenhage), door W. N. Arntzenius. â?? Lijste van de Heeren Balliuwen, Burgemeesters, Sche­ penen, enz. dér stad Goes, 1423â??1...Pagina 118