Zoeken in De Nederlandsche Leeuw 1883-1932

Zoekresultaten voor: "Protestantsche Doodregisters"


1 tot 10 van 10 zoekresultaten

JaargangInhoudPagina
33 (1915)... den Bosch, door Jhr. C. H. C. A. van Sypesteyn 1. Gansneb gen. Tengnagel, door J. D. Wagner 3. Protestantsche Doodregisters van 'Venlo, door Ph. F. W. van Romondt 8, 49, 81, 141, 180. Kwarti...Pagina 3
33 (1915)...geboren 2 Nov. 1621. Uit dit huwelijk vijf zonen: Symon, Nicolaas, Matheus, Cornelis en Michel. Protestantsche Doodregisters van Venlo. medegedeeld door PH. F. W. VAN ROMONDT. Op de secreta...Pagina 8
33 (1915)...trus van den Bosch. â?? Bestuursberiohten. â?? Gansneb gen. Tengnagel, door J. D. Wagner.â?? Protestantsche Doodregisters van Venlo, door Ph. F. W. van Ro­ mondt. â?? Kwartierstaten va...Pagina 20
33 (1915)...0 Juli 1909. 2. Marie-Annet-Louis-Guy de Rodorel de Seilhac, geb. 's-Gravenhage 7 Maart 1911. Protestantsche Doodregisters van Venlo. medegedeeld door PH. F. W. VAN EOMONDT. 1744. (Verv...Pagina 31
33 (1915)...en aan den stok bevestigd. Bogen., pijlen enz. worden later bij het jachttuig be­ handeld. Protestantsche Doodregisters van Venlo. medegedeeld door PH. F. W. VAN ROMONDT. (Vervolg van ...Pagina 49
33 (1915)...(vervolg). â?? Oorlogstuig in de Heraldiek, door J. O. P. W. A. Steen­ kamp (met plaat). â?? Protestantsche Doodregisters van Venlo, mede­ gedeeld door Ph. F. W. van Eomondt (vervolg). ...Pagina 56
33 (1915)...er brisure.] (Vergelijk met vorenstaande de wapens op de Wapen kaart van Ryckhuysen.) EINDE. Protestantsche Doodregisters van Venlo, medegedeeld door PH. F. W. VAN ROMONDT. (Vervolg van ...Pagina 79
33 (1915)...heraldische aanteekeningen betreffende de familie van Berendrecht, door J. P. de Man (slot). â?? Protestantsche Doodregisters van Venlo, medegedeeld door Ph. F. .W. van Eomondt (vervolg). â??...Pagina 88
33 (1915)... Hoog Wel Gehore Heer! U HoogWefGeb. Uwe ootmoedige Dienaar MAX. L. D' YVOY VAN MYDRECHT. Protestantsche Doodregisters van Venlo, medegedeeld door PH. F. W. VAN ROMONDT. 1789. (Verv...Pagina 100
33 (1915)...van dien naam, door Mr. J. H. de Vries (met plaat). â?? Van Hogendorp, door J. D. Wagner. â?? Protestantsche Doodregisters van Venlo, door Ph. F. W. van Bomondt (slot). â?? Kwartierstaten ...Pagina 106