Zoeken in De Nederlandsche Leeuw 1883-1932

Zoekresultaten voor: "Protestantsche lidmatenregisters"


1 tot 8 van 8 zoekresultaten

JaargangInhoudPagina
33 (1915).... Een familie van Keppel te Groenlo en te Borculo, door W. Wijnaendts van Pesant 371. De oudste Protestantsche lidmatenregisters van Oosterhout (N. B.), door Carl Köffler 375. Een merkwaar...Pagina 4
34 (1916)...r W. J. J. C. Bijleveld 170. Bredaâ??Schooten, door Jhr. C. Ph. L. van Kinschot 174. De oudste Protestantsche lidmatenregisters van Oosterhout (N.-B.), door Carl Kóffler . . . 203, 233, 271...Pagina 3
34 (1916)... XXXIV. Kolom 83 , regel 32 va n boven : 14 December 1648, lees: 14 December 1643 . De oudste Protestantsche lidmatenregisters va n Oosterhout (N.B.), De aentekening van de oude Ledematen ...Pagina 112
34 (1916)...nde en Sand­ ambacht. I. Geslacht Hoijer (slot), door G. B. Ch. van der Feen. â?? De oudste Protestantsche lidmatenregisters van Oosterhout (Jï. B.), medegedeeld door Carl Köffler (...Pagina 122
34 (1916)...atst to t predicant va n Eersel, Duyscl en Steensel in het jaar 171 7 d: 7 November). De oudste Protestantsche lidmatenregisters va n Oosterhout (N.B.), vertrocken naer G-r.bergh 167 2 in d...Pagina 127
34 (1916)...an Resandt. â?? Kerkboek van Eersel, medegedeeld door Ph. E. W. van Romondt. â?? Dê oudste Protestantsche lidmatenregisters van Oosterhout (N'. B.), medegedeeld door Carl Köffler (ver...Pagina 138
34 (1916)... (Zie oo k Geneal. va n Hoevell, Deventer, va n den Sigtenhorst, 1869 , pag . 29) . De oudste Protestantsche lidmatenregisters van Oosterhout (N.B.). medegedeel d doo r CAEL KÃ?FFLEB. (V...Pagina 146
34 (1916)...r Gijsbert van Hardenbroek, 'weduwn. va n Joffr. Agnes van Hekeren , en Joffr. Anna De oudste Protestantsche lidmatenregisters van Oosterhout (N.B.), medegedeel d doo r CARL KÃ?FFLER. (V...Pagina 164