Zoeken in De Nederlandsche Leeuw 1883-1932

Zoekresultaten voor: "aan Duitsche Universiteiten"


1 tot 16 van 16 zoekresultaten

JaargangInhoudPagina
44 (1926)...rvormde Kerk te Oud-Beijerland, medegedeeld door W. A. van Rijn 72â??76. Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inrichtingen van Hooger Onder­ wijs, medegedeeld door ...Pagina 3
44 (1926)... planken vloer voordat mij kon bericht worden, dat ze zichtbaar kwamen. Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inrichtingen van Hooger Onderwijs, medegedeeld door Dr....Pagina 42
44 (1926).... Hervormde Kerk te Oud Beyerland, medegedeeld door W. A. van Rijn. â?? Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inrichtingen van Hooger Onderwijs, medegedeeld door Dr. T...Pagina 52
44 (1926)...het kluifhout omlaag, vergezeld van 2 elkaar aanziende roode leeuwen. Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inrichtingen van Hooger Onderwijs, medegedeeld door Dr....Pagina 61
44 (1926)...­ fessor Johannes Texelius en zijne familie, door H. H. van Dam. â?? Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere in­ richtingen van Hooger Onderwijs, medegedeeld door ...Pagina 68
44 (1926)...nelis de Wijs, schout van Aar landerveen in 1712. Gegeerd van 8 stukken. Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inrichtingen van Hooger Onderwijs, medegedeeld door Dr....Pagina 82
44 (1926)...rijving van eenigo familiewapens uit Rijnland, door W. M. C. Regt. â?? Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inrichtingen van Hooger Onderwij» , medegedeeld door D...Pagina 86
44 (1926)... (de kleuren van het wapen van Aerde gen' Rossum zijn mij niet bekend). Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inrichtingen van Hooger Onderwijs, medegedeeld door Dr....Pagina 97
44 (1926)...onen­ berg. â?? Van Duyvelandt van Rhoon, door R. T. Muschart. â?? Neder landsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inrichtingen van Hooger Onderwijs, medegedeeld door Dr. T...Pagina 102
44 (1926)...el et de Jeanne de Douer. Temoins Abraham Scheper et Marie Clinguemeur. Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inrichtingen van Hooger Onderwijs, medegedeeld door Dr....Pagina 144
44 (1926)...or W. Wijnaendts van Resandt. â?? Familie-aanteekeningen Mounier. â?? Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inrichtingen van Hooger onderwijs, medegedeeld door Dr. T...Pagina 150
44 (1926)... het hier behandelde geslacht, houd ik mij evenwel steeds aanbevolen. Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inrichtingen van Hooger Onderwijs, medegedeeld door Dr....Pagina 159
44 (1926)...?? Het eerste geslacht de Veer op Curacao, door M. R. H. Calmeyer. â?? Neder landsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inriohtingen van Hooger Onderwijs, medegedeeld door Dr. T...Pagina 166
44 (1926)...Batenburg testeert, en Cornelis Vermeulen, in 1647 Schepen van Buren. Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inrichtingen van Hooger Onderwijs, medegedeeld door Dr....Pagina 177
44 (1926)...ristina Martinius, ged. Harder­ wijk 7 Mei 1780. (Wordt vervolgd.) Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inrichtingen van Hooger Onderwijs, medegedeeld door Dr....Pagina 197
44 (1926)...t einde der 18* eeuw Ludérus), door Mr. H. F. Wijnman. (Vervolg). â?? Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inrichtingen van Hooger Onderwijs, medegedeeld door Dr....Pagina 204