Zoeken in De Nederlandsche Leeuw 1883-1932

Zoekresultaten voor: "den jare 1795"


1 tot 12 van 12 zoekresultaten

JaargangInhoudPagina
15 (1897)...ingen) 5. 8 kwartieren van Jhr. Louis de Geer van Jutphaas 7. Vreemdelingen te 's Gravenhage in den jare 1795, door W. baron Snouckaert van Schauburg 9. Gemeentewapens â?? 16. Geslacht Bra...Pagina 3
15 (1897)9 10 Treemdelingen te 's-Gravennage in den jare 1795. Medegedeeld door 'VV. Bon. SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG. Be volgende naamlijsten der Vreemdelingen door de verschillende besturen der Haag...Pagina 9
15 (1897)...deman.â?? 8 Kwartieren van Jhr. Louyg de Geer van Jutphaas - Vreemdelingen te 's-Gravenhage in den jare 1795, medegedeeld door W. B,n. Snouckaert van Schauburg. â?? Gemeentewapens. Gedruk...Pagina 12
16 (1898)... A. Croockewit 176. Ecuyer = Jonkheer, door H. J. Allard 177. Vreemdelingen te 's Gravenhage in den jare 1795, door W. baron Snouckaert van Schauburg , 180. Eilbracht en aanverwanten, door Ja...Pagina 4
16 (1898)...de bekendheid krijgen als het Engelsche Esquire. Redactie. Vreemdelingen te 's-Gravenliage in den jare 1795. Medegedeeld door W. Bon. SNOUCKAERT VAN SCHATJBURG. (Vervolg van kolom 16, j...Pagina 98
16 (1898)...98 , ]V° . 11 . Ecuyer = Jonkheer, door H. J. Allard. â?? Vreemdelingen te 's-Gravenhage in den jare 1795. Medegedeeld door 'W. Baron Snouckaert van Schauburg. â?? Eilbracht en aanverwan...Pagina 104
17 (1899)...ns, door A. F. van Beurden 30. Vliedthoorn, Jolimay, Romp 32. Vreemdelingen te 's Gravenhage in den jare 1795, door W. baron Snouckaert van Schauburg 3S, 66. Ventosche schepenzegels, met zes ...Pagina 3
17 (1899)...ld, is de Heer Jhr. Wlr . F. Beelaerts van Blokland gekozen. Vreemdelingen te 's-Gravenhaden jare 1795 . Medegedeeld door W. B° n. StfOUCKAERT VA N SCHAUBURG. (Vervolg van kolo...Pagina 21
17 (1899)... INHOUD 1899, AP. 3. Tot lid is benoemd. â?? Bericht. â?? Vreemdelingen te 's Gravenhage in den jare 1795, door W. Baron Snouokaert van Schauburg. â?? Ven­ losche schepenzegels.door A...Pagina 32
17 (1899)...Oct. 1869, dr van Pieter en van Maria Charlotta van der Lith. Vreemdelingen te 's-Gravenhage in den jare 1795. Medegedeeld door W. B°n. SNOUOKAERT VAN SCHATJBURG. (Slot van kolom 38.) ...Pagina 45
17 (1899)...olg) â?? Geslacht Moller nu Mollerus, door Fred. Caland. â?? 'Vreemdelingen te 's-Oravenhage in den jare 1795, door V. Baron Snouckaert van Schauburg. (Slot). â?? Het overlijden van den majo...Pagina 52
42 (1924)...): La nation beige adopte pour les armes du Royaume le lion belgiquo. !8) Resolutie, genomen in den jare 1795, gedrukt bij Palier. De tekst luidt: â??een zegel en cachet te doen graveereh, ...Pagina 94