Zoeken in De Nederlandsche Leeuw 1883-1932

Zoekresultaten voor: "der engelsche kerk"


1 tot 11 van 11 zoekresultaten

JaargangInhoudPagina
11 (1893)... C. v. d. M. . . . 11. Bloemendaal (vervolg) door W. J. Huygens 11 â?¢ Het Doop- en Trouwboek der Engelsche kerk te 's Gravenhage, door M. G. Wildeman en J. C. van der Muelen 13,34, 43, 55. ...Pagina 3
11 (1893)...iets overgebleven. (Wordt vervolgd). Megedeeld door W. J. HUIJGENS. Het Doop- en Trouw-boek der Engelsche Kerk te 's-Gravenhage. {Met enkele aanteekeningen). De Engelsche Presbiterian...Pagina 17
11 (1893)...et â??Bulletin Héraldique de France'. aflev. Febr. 1893.) ' M. G. W. Het Doop- en Trouwboek der Engelsche Kerk te 's-Gravenhage, met enkele aanteekeningen. (Vervolg.) 5 Dec. 1784, Lot...Pagina 38
11 (1893)...en belangrijke catalogus, door M. G. 'W. â?? Coehoorn, door M. G. W. â?? Het Doop- en Trouwboek der Engelsche Kerk te 's Gravenhage, met enkele aanteekeningen, door M. G. 'Wildeman en J. C. v...Pagina 44
11 (1893)...ranc. Jacq. Adrien Pit, Jaca. Maria van Tets. Den Haag. FEED. CALAND. Het Doop- en Trouwboek der Engelsche Kerk te 's-Gravenhage, met enkele aanteekeningen. (Vervolg.) TROUWBOEK. Het...Pagina 47
11 (1893)...ux, both born and living here in the Hague. BlJLAGEH. Zie doopacten, (de Mele). Het Archief der Engelsche kerk heldert een en ander op. De moeder heette Petronella Langendelft, die 13 Aug...Pagina 52
11 (1893)...nnig in de badplaats Illenau 18 Nov. 1872. [REn.] J. D. G. van Epen. - Het Doop- en Trouwboek der Engelsche Kerk te 's-Gravenhage, met enkele aanteekeningen. (Slot.) c. Johnston. â??...Pagina 59
11 (1893)...jn geboren. 3. Eva Stuart, wier doopdatum bekend is (12 Nov. 1730). Zij stierf als kosterinne der Engelsche kerk en werd 18 Mei 1786 iu de Kloosterkerk be­ graven. In 1748 verdienden...Pagina 60
14 (1896)...r. P. v. Bodighem, staat Navurscher XLV, 174 i. d. 23 April 1721 vermeld als P. v. Bodegem, lid der Engelsche Kerk te 's-Gravenhage. Bij Maandblad t. a. pl. bl. 53 noot 2, te vergelijken ...Pagina 76
17 (1899)...zijne echtgenoote, j.dr. thans te 's Gravenhage woonachtig, zijn overeenkomstig de plegtigheden der Engelsche kerk, in het hotel van den ambassadeur van zijne Brittannische Majesteit bij he...Pagina 102
47 (1929)...n broeder William gegeven, alhoewel de weduwe Isabel hiertegen opkwam. In den gedrukten index der Engelsche kerkregisters vond ik, dat er kerkboeken te Mottram bestonden, voor huwelijk en...Pagina 190