Zoeken in De Nederlandsche Leeuw 1883-1932

Zoekresultaten voor: "dokkum"


1 tot 20 van 75 zoekresultaten

JaargangInhoudPagina
2 (1884)... op den burg een blazende torenwachter, maar op het oudste en bet nieuwste is de man afwezig. Dokkum had vroeger Maria met het kind, nu Maria alleen. 's-Gravenhage heeft op 't eene zegel ...Pagina 6
2 (1884)...de. 5 te Numansdorp. C. Groeneveld de Kater, geb. te Zierikzee, arts, met M. Vlielander. 6 te Dokkum. J. de la Lande Cremer met S. M. Wijnmalen. 12 te Kampen Mr. P. J. G. van Diggelen, ui...Pagina 19
2 (1884)...e Bergen op Zoom. N, zoon van Lodewijk Christiaan Staring en van Johanna Houkjen Blussé. 16 te Dokkum. N., zoon van Rhijnvis Peith en van Abelia Albertina Stheeman. 20 te Utrecht. N., doch...Pagina 48
4 (1886)..., arts te den Ham, zoon van Reinier Cornelis en van Jansje Boerrigter, met Sara Ozinga, geb. te Dokkum, oud 19 jaar, dochter van Henclericus en van Maaike Ronner. .23 te Wiesbaden.' J. N. M...Pagina 11
4 (1886)...een. STERFGEVALLEN. 1 te Amsterdam. Elisabeth Theodora Johanna Sioffelina Hugenholtz, geb. te Dokkum, oud 57 jaar, geh. met Franciscus Adrianus Jas. N 1 te Parijs. Coenraad Busken Huet, g...Pagina 65
5 (1887)... met C. H. van Senden. 25 te Amersfoort. Hermanus IJsbrand Groenewegen, beroepen predikant te Dokkum, zoon van Jan Hendrik en van Johanna Margaretha Rogge, met Henriëtte Antonia Kollewij...Pagina 108
5 (1887)...istratie en domeinen in Gelderland en Overijssel, ridder der orde van den Ned. Leeuw, gehuwd te Dokkum 15 ...Pagina 109
5 (1887)...ues en van Wendelina Elisabeth van Goens, gehuwd met Johannes Hooykaas Herderschee, ? geb. te Dokkum 20 Sept. 1822, st. te Nijmegen 15 Maart 1886, emeritus predikant bij deNederl. hervormde...Pagina 110
7 (1889)...va n Hendrik Stephanus e n van Segima. 17 te Bussum. Petrus Johannes Loman, ou d 62 jaar. 18 te Dokkum. Sake Wiebrandus Zoutman , oud 22 jaar, zoon va n Albert en van G . va n de Graaf. 19 ...Pagina 28
9 (1891)...ouisa Sophia White . 18 te Haarlem . H. J. Raedt, ontvange r der registrati e en domeine n te Dokkum , met A. Boerlage . 18 te Rijswijk. Adrianu s Lodewij k Couvee , geb. te Devente r 25 ...Pagina 96
21 (1903)...aardde lij, met consent-der curatoren .van Harderwijk,.'t recto­ raat der latijnsche school te Dokkum, ??also sig ver­ bonden houdt aan haar academie en geen ontslag ver sogt'1, 9 ?maand...Pagina 53
22 (1904)... medegedeeld door W. WlJNAENDTS TAN RESANDT. 1758. 21 Januari 1758. Sibrandus Columba, van Dokkum, bedienaar des god delijken woords in de Nederduits gereformeerden gemeente alhier, wed...Pagina 130
22 (1904)...t eiland Onrust, met Margaretha Ittema, van Boerum. 9 September 1762. Sijbrandus Columba, van Dokkum, bedienaar des god­ delijken woords in de nederduits gereformeerde gemeente alhier, we...Pagina 133
23 (1905)...eduwe van den vaandrig-militair Archibalt Stuart. 4 April 1772. Mr. Frederik Herman Muller, van Dokkum, advocaat en geassumeerd lid in de agtbaren Raad van Justitie, met Vrouwe Johanna Corn...Pagina 16
24 (1906)...uyscher, met Corna. v. Gooi, j.d. geb. te Meenen, beide won. hier. ?? 5 Dec, Jan Groenja, geb. Dokkum, won. Dronrijp, met Jaike Broeksma, j.d. geb. te Ternaad, won. Leeuwarden. ?? 6 Dec...Pagina 136
25 (1907)... IV. Hendrik George van Steenhardt, geb. te ? . . . . 1712. luitenant der cavalerie, overleden te Dokkum 12 April 1762, oud 50 j., begraven in de Groote kerk. Hij huwt te Wylre (in Brabant) 2...Pagina 31
30 (1912)... met Liefke Claesdr. Hij had drie zonen: 1. Niclaas Gerlaci Habbema, notaris en burgemeester te Dokkum, 2. Reetor Gerlaci Habbema, burgemeester te Ijlst en 3. Gerrit Gerlaci Habbema, die te...Pagina 91
30 (1912)...27 Juli 1793, f ald. 10 Jan. 1810. 7. Hillegicn, volgt VI 3. VII. Johannes Cock, apotheker to Dokkum, geb. te Koevorden 21 (ged. 22) Sept. 1784, f te Dokkum 29 Dec. 1836, tr. te Leeuwarde...Pagina 148
30 (1912)281 282 5. Willemina, geb. te Dokkum 11 Nov. 1818, f te Leeuwarden 29 Juli 1899. 6. Lodewijk, volgt VII 3. VI 2. Jantien Cock, geb. te Koevorden 18 Oct. 1786, f ald. 1814, tr. te Koevorden...Pagina 149
31 (1913)...hem vermoedelijk had uit den boedel van haren vader P. K. Schonegevel', destijds kantonrechter to Dokkum. Mogelijk is, dat laatstgenoemde hem weder had uit den boedel van Diony's van Nijmegen...Pagina 184

 Volgende 20 >>