Zoeken in De Nederlandsche Leeuw 1883-1932

Zoekresultaten voor: "heusden in garnizoen"


1 tot 8 van 8 zoekresultaten

JaargangInhoudPagina
17 (1899)...hr. H. H. Röeïl 186. Gegevens omtrent den burgerlijken stand van' officieren in de 17e eeuw, te Heusden in garnizoen, en hunne huisgezinnen, door Jhr. Mr. P. Ueelaerts van Blokland 189. Gen...Pagina 4
17 (1899)...d van Antonie Hodson. Gegevens omtrent den burgerlijken stand van officieren in de 17de eeuw te Heusden in garnizoen, en hunne huisgezinnen doo r Jhr. Mr. F. BEELAERTS VAN BLOKLAND. Onder...Pagina 113
18 (1900)...bij Delft, Nov. 1899. Gegevens omtrent den burgerlijken stand van officieren in de 17de eeuw te Heusden in garnizoen, en iiuune huisgezinnen, doo r Jhr. Mr. F. BEELAERTS TAN BLOKLAND. (Ve...Pagina 14
18 (1900)...Met één plaat). ?? Gegevens omtrent den bur­ gerlijken stand van officieren in de 17deeeuw te Heusden in garnizoen, en hunne huisgezinnen, door Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland. (Vervol...Pagina 22
18 (1900).... C. G. H. v. H. ?? Gegevens omtrent den bur­ gerlijken stand van officieren in de 17de eeuw te Heusden in garnizoen, en hunne huisgezinnen, door Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland. ?? Een...Pagina 40
18 (1900).... (Wordt vervolgd.) Gegevens omtrent den burgerlijken stand van oificieren in de 17de eeaw te Heusden in garnizoen, en hunne huisgezinnen, doo r Jhr. Mr. F. BEELAERTS VAN BLOKLAND. {Ver...Pagina 53
18 (1900)...New-Vork (vervolg). ?? Gegevens omtrent den burgerlijken stand van officieren in de 17de eeuw te Heusden in garnizoen, en hunne huisgezinnen, door Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland, (slot). ...Pagina 76
19 (1901)...t van gestalte en trok wegens hare schoonheid de aandacht van den Engelschen majoor Floyd, te Heusden in garnizoen, die haar door trouwbeloften wist te verleiden. Toen de gevolgen daarvan n...Pagina 67