Zoeken in De Nederlandsche Leeuw 1883-1932

Zoekresultaten voor: "kerk te beverwijk"


21 tot 28 van 28 zoekresultaten

JaargangInhoudPagina
19 (1901)...nvergadering op Maandag 4 Maart 1901. â?? Prijsvraag. â?? Bij de plaat. â?? Grafsteden in de kerk te Beverwijk, door Mr. H. J. Koenen (Ver­ volg). â?? Het geslacht van Neck, door G. J....Pagina 30
19 (1901)175 176 Grafsteden in de kerk te Beverwijk, door Mr. H. J. KOENEN, (Slot). Een dubbel graf is gedekt met twee gelijke zerken, die -elk met een wapen (mannelijk schild) versierd zijn, dat...Pagina 98
19 (1901)...ten van zijn overige kinderen. Een lijstje van de â??Belangrijkste Grafzerken in de N. Herv. Kerk te Beverwijk', hetwelk op het archief te Haarlem berust en ons welwillend door den archiva...Pagina 99
19 (1901)...1.6 kwartieren der kinderen van O. G. Pierson, medegedeeld door B. v. T. P. â?? Grafsteden in de kerk te Beverwijk, door Mr. H. J. Koenen. â?? Huwelijken te Makassar van 1727â??1828, medeged...Pagina 108
25 (1907)...Ooms. Mbl. XIV, 131. Strafbepalingen tegen heraldische usurpatie. Mbl. XV, 65. Grafsteden in de kerk te Beverwijk. Mbl. XVI, 45, 70, 94, 102, 113, XIX, 3, 24, 175. De wapens van Houtman en ...Pagina 58
26 (1908)...an dit Maandblad vermeldt wijlen Mr. H J. Koenen, dat het rouwbord van Simona van Renesse in de kerk te Beverwijk werd opgehangen. Dat hij dit rouwbord beschreef als dat van Simona v. Renesse...Pagina 38
42 (1924)...n (Wapen­ her. 1900). Op een wapenbord betreffende Hendrik Nicolaas Sautijn (f 1765) in de kerk te Beverwijk is de balk alleen vergezeld van de drie zwarte vogels, die hier eenden word...Pagina 13
42 (1924)...ksarchief te Haarlem be­ vinden zich de afteekeningen van. de rouwkassen en grafzerken in de kerk te Beverwijk en daarop is het wapen Wachman als kwartier van Sautijn te vinden. Ook hier...Pagina 37

 << Vorige 20