Zoeken in De Nederlandsche Leeuw 1883-1932

Zoekresultaten voor: "kerk te Venlo"


1 tot 5 van 5 zoekresultaten

JaargangInhoudPagina
28 (1910)...uw XX (1898) staat een artikel van A. J. Ilament over de wapens en opschriften in de Ned. Herv. Kerk te Venloo, waar o.a. over Buysero wordt gehandeld. Daar in dat artikel ook van der Bé...Pagina 135
32 (1914)...ige naamsverandering, door W. Wijnaendts van Resandt. . . . 130. Trouwboeken van de gereformeerde kerk te Venlo, door P. F. W. van Romondt 135, 186. Nederlandsche kooplieden te Landen in 1677, ...Pagina 3
32 (1914)... Cassel en verder de woorden â??Klein Segel 12 S*.' EINDE. Trouwboeken, van de gereformeerde kerk te Venlo, medegedeeld door P. F. W. VAN ROHONDT. Op het stadhuis te Venlo berusten ol a....Pagina 72
32 (1914)...tegen insinuaties en tegenstand het loon voor onzen arbeid is. Trouwboeken van de gereformeerde kerk te Venlo, medegedeeld door P. F. W. VAN ROMONDT. (Vervol g XXXII, 138). 1740 10 Juli (...Pagina 99
32 (1914)...derland's Adelsboek, door W. Wijnaendts van Resandt. â?? Trouwboeken van de gerefor­ meerde kerk te Venlo (slot), door P. F. W. van Romondt. â?? Do afstamming van het geslacht van Heusde...Pagina 118