Zoeken in De Nederlandsche Leeuw 1883-1932

Zoekresultaten voor: "kerk te beverwijk"


1 tot 20 van 28 zoekresultaten

JaargangInhoudPagina
16 (1898)...Proen, door J. C. v. d. M? 43. Van Beeck, door A. B. C, idem door G , 43 , 65. Grafsteden in de kerk te Beverwijk, door Mr. H. J. Koenen 45, 70, 94, 102, 113. De wapens van Houtman en Pauw, d...Pagina 3
16 (1898)...en wat ik er van weet, in de hoop dat anderen het kunnen aanvullen. A. B. G. Grafsteden in de Kerk te Beverwijk. Wie â??Het verheerlijkt Kennemerland' van Brouërius van Nideck opslaat...Pagina 27
16 (1898)...it die steen dateert. Kent iemand het wapen met de palen en de klaverbladen? Grafsteden in de kerk te Beverwijk II. III. Heer Alexander van Harencarspel, Heere van de stede Beverwijk, Wij...Pagina 39
16 (1898)...rheiden, door H. J. K. â?? Van Swinden, door Th. â?? Een gevel» steen. â?? Grafsteden in de kerk te Beverwijk (Vervolg). â?? Eenige aanteekeningen betreffende de wapens en titels, gevoer...Pagina 44
16 (1898)...ummer op 17 October 1896 is verschenen, voert tot titel El Federal. v. d. M. Grafsteden in de kerk te Beverwijk. III. Wij zullen thans de beschrijving der kwartier wapens van al de geza...Pagina 51
16 (1898)...lding van het wapen waren de kleuren aangegeven. Oudshoom. W . M . C. REGT. Grafsteden in de kerk te Beverwijk. III. {Vervolg van blz. 96. ) PODWELS VA N DER DOES : va n di t geslach...Pagina 55
16 (1898)... spreekt van Hendrik Paulsz heere van der Does) omdat we naar aanleiding van grafzerken, die in kerk te Beverwijk gevonden worden, nogmaals op dat geslacht moeten terugkomen. SELEIJNS, of S...Pagina 56
16 (1898)...Kempenaar, door W. M. C. Regt. â?? Familie Nourisse, door W. M. C. Regt. â?? Grafsteden in de kerk te Beverwijk (vervolg! door H. J. K â?? Het geslacht Brand­ wijk van Blokland door C. ...Pagina 60
16 (1898)...goud 5 zwarte ringen (gepl. 1 -+- 3 -f- 1). Een fraai glasraam met het wapen van Lakeman uit de kerk te Beverwijk afkomstig, be­ vindt zich op het archief te Haarlem. De wapens van Hasse...Pagina 64
16 (1898)...Leeuwarden. Kent men 't wapen dezer familie? H. J. S. INHOUD 1898, M°. 9. Grafsteden in de kerk te Beverwijk (vervolg) door H. J. K. â?? De Latijnsche school te Zierikzee en hare rector...Pagina 68
19 (1901)...uiling van tijdschriften 1, 65. Een album aniicorum, door A. F. van Beurden I. Grafsteden in de kerk te Beverwijk, door Mr. H. J.-Koenen 3, 24, 175. Wijziging van adres 17, 49, 65, 97, 113. ...Pagina 3
19 (1901)...wart-zilver, helmteeken, halve zilveren draak. Wapenspreuk: â??Dura Durando'. Grafsteden in de kerk te Beverwijk doo r Mr. H. J. KOENEN. In den 16en jaargang (1898) deed ik mededeelingen ...Pagina 6
19 (1901)...in het klooster Nazareth te Beverwijk, voor wie zij te samen met één harer dochters in de kerk te Beverwijk een zerk, met een uitvoerige inscriptie deed plaatsen (1), want wij vinden al...Pagina 8
19 (1901)...sterdam, broeder van Sara Maria Trip, geh. met Mr. Jan Corver, wier fraaie marmeren tombe in de kerk te Beverwijk vroeger door mij beschreven is. II. RUYSCH x TAN RENESSE. Een drietal wapen...Pagina 9
19 (1901).... Waar­ schijnlijk had het overlijden plaats op het kasteel Meresteyn en de begrafenis in de kerk te Beverwijk. De kwartieren kunnen thans aldus worden aangevuld: Jan van Reness e van Ba...Pagina 10
19 (1901)... blijkbaar het eerstgenoemde rouwbord betrekking, zoodat zij 24 Augustus 1624 overleden en in de kerk te Beverwijk begraven zal zijn. 3. Catharina R. [ één van deze zal 7 Maart 1636 bi...Pagina 11
19 (1901)...oymans, over wiens geslacht verder zal worden gehandeld (1). IV. COYMANS VAN MERESTEYN. In de kerk te Beverwijk vindt men een dubbele zerk, op de ééne helft staat bovenaan het monogra...Pagina 12
19 (1901)...elders zoekt zijn heyl, die heeft zijn heyl vermist. L. HONDIUS. B. v . B . Grafstede n in de kerk te Beverwijk doo r Mr . H . J. KOENEN. [Vervolg). Jeronimu s Coyman s wa s (volgen s h...Pagina 16
19 (1901)...2 . het vierblad, of doorsneden 1 het vierblad, 2 het kruis, of eindelijk gevierendeeld als in de kerk te Beverwijk. Het helmteeken, een Januskop, komt zeer fraai uit bij een sierlijk in zand...Pagina 17
19 (1901)...eschilderd venster me t he t wapen va n den Bever wijkschen burgemeester Lakeman, vroeger in de kerk te Beverwijk, tegenwoordig in het stadhuis (archief) te Haarlem. Va n dezen burgemeester e...Pagina 18

 Volgende 20 >>