Zoeken in De Nederlandsche Leeuw 1883-1932

Zoekresultaten voor: "naamlijst der schepenen"


1 tot 18 van 18 zoekresultaten

JaargangInhoudPagina
15 (1897)37 3S Naamlijst der Schepenen van Zatphen, door J. GlMBERG. Tadama was de eerste en tot heden de eenige, die in zijne Geschiedenis der Stad Zutphen eene zeer verdienste­ lijke lijst van ...Pagina 23
15 (1897)...?? Adels-erkenningen, inlijvingen en verheffingen sedert April 1896 tot en met Maart 1897. â?? Naamlijst der Schepenen van Zutphen, door J. Gimberg. â?? De graf steenen der Minderbroedersker...Pagina 30
15 (1897)...Dogter Henrietta Agatha dieser weereld overleden en in den Heere gerust, oud synde vier Daagen. Naamlijst der Schepenen van Zntphen. (Vervolg van bh. 40). 1351. Willem, schuiten soene, (3...Pagina 34
15 (1897)...S. INHOUD 1897, Sf 4. Bericht. â?? Familieaanteekeningen Gerlings, door M. G. Wildeman. â?? Naamlijst der Schepenen van Zutphen, door J. Gimberg, (vervolg). â?? Het kerkarchief van Ommer...Pagina 38
15 (1897)...us ook in deze weder meer licht aangebracht sedert 1895. Haarlem, Mei 1897. M. GL WILDEMAN. Naamlijst der Schepenen van Zutpnen. (Vervolg van kolom 60). 1392. Jacob van Beynem, overÂ...Pagina 47
15 (1897)... portret en wapen). â?? Iets aangaande Antony de Haen, kunstschilder, door M. G. Wildeman â?? Naamlijst der Schepenen van Zutphen (vervolg van kolom 60), door J. Gimberg. ' Gedrukt bij Ge...Pagina 48
15 (1897)...ren, doch wellicht in den loop der tijden daarop een verderfelijken invloed kunnen hebben. BED. Naamlijst der Schepenen Tan Zutpuen. (Vervolg van kolom 80). Raden: Johan van der Capellen ...Pagina 59
15 (1897)...Jac. A. â?? Het Mausoleum der Oranje's, door C. Gijsberti Hodenpijl (met een plaat). â?¢â?? Naamlijst der Schepenen van Zutphen (vervolg van kolom 80), door J. Gimberg. Gedrukt bij Gebr...Pagina 60
15 (1897)...blz. 5b, â?? niet vermeld. Zij werd 23 Maart 1821 te 's-Bosch geboren. Ek-en-Wiel. JAC. A. Naamlijst der Schepenen van Zutphen. (Vervolg van kolom 96.) 1422. Lubbert Rense, overrentm...Pagina 66
15 (1897)...d met de familie van der Does, door M. G Wilde­ man. â?? van Half-Wassenaer, door Jac. A. â??Naamlijst der Schepenen van Zutphen (vervolg van kolom 96), door J. Gimberg. â?? Grafschriften...Pagina 68
15 (1897)125 126 Naamlijst der Schepenen van Zutphen. (Vervolg van kolom 111.) 1442. Johan Kreijnck, zeg., 'Wermbolt Stuvenberch, zeg. en overrentm. Alphart Iseren, onderrentm. Andries Yseren...Pagina 77
15 (1897)...verl. 1 Oct. 1849. 218. John Erastus, geb. 10Meil851, overl. 28Dec. 1851. (Wordt vervolgd.) Naamlijst der Schepenen van Zntphen. (Vervolg van kolom 127.) 1455. Evert van der Voerst, o...Pagina 91
15 (1897)...sr°. ÏO. Het geslacht Pruyn in Amerika, door John V. L. Pruyn te Albany, ü. S. A. â?? Naamlijst der Schepenen van Zutphen (vervolg van kolom 127), door J. Gimberg. â?? Het Haagsche...Pagina 94
15 (1897)...?? Twee besluiten van Haarlem's bestuur, door M. Gr. W. â?? Geslacht van Lom (aanvulling.) â?? Naamlijst der Schepenen van Zutphen (vervolg van kolom 157), door J. Gimberg. Gedrukt bij Geb...Pagina 102
15 (1897)...g zie ik wellicht mijn wensch vervuld, dat ook Gemeentewerken met dit wapen prijken! M. G. W. Naamlijst der Schepenen van Zatphen. (Vervolg van kolom 176.) Wilhem Leerinck, 1487 Kaels...Pagina 118
15 (1897)...M. de Koningin, door M. G. 'Wildeman. â?? Iets over het wapen van Haarlem, door M. G. 'W. â?? Naamlijst der Schepenen van Zutphen (vervolg van kolom 176), door J. Gimberg. â?? Vragen en An...Pagina 120
16 (1898)...r M. G. Wildeman , 7. De Nederlandsche Oost-Indische Compagnie, door R. P. van den Bosch 9, 25. Naamlijst der schepenen van Zutphen, door J. Gimberg 13 Houtman, door Jac. Anspach 16 Bericht ,...Pagina 3
16 (1898)13 14 Naamlijst der Schepenen van Zutpben. (Vervolg van kolom 208, jaargang 1897.) 1509 Gerrit van Broickhuizen, burg. en zeg., idem, zie (Raden) Gerlich van der Capelle Claessen, ov...Pagina 11