Zoeken in De Nederlandsche Leeuw 1883-1932

Zoekresultaten voor: "oude en in de nieuwe"


1 tot 8 van 8 zoekresultaten

JaargangInhoudPagina
19 (1901)... Spanje. (wordt vervolgd). Opgave der geslachtswapens die zich vóör 1795 bevonden in de Oude en in de Nieuwe Kerk te Delft, doo r C. F. GIJSBERTI HODENPIJL. In aflevering 1/2 van ...Pagina 49
19 (1901).... L. Pruyn (vervolg). â?? Opgave der geslacht­ wapens die zich vóór 1795 bevonden in de Oude en in de Nieuwe Kerk te Delft. â?? Extract uit het Doopboek der Katholieken te Dene kamp...Pagina 54
19 (1901)... Oudshoorn. W. M. C. REGT. Opgave der geslachtswapens die zich vóór 1795 bevonden in de Oude en in de Nieuwe Kerk te Deltt, doo r C. F. GIJSBERTI HODENPIJL. Oude Kerk. (Vervolg ...Pagina 84
20 (1902)...lt, door Mr. Robert 0. Ermerins : 12. Opgave der geslachtwapens die zich voor 1795 bevonden in de Oude en in de Nieuwe Kerk te Delft, door C. F. Gijsberti Hodenpijl 12, 41, 70. Storm an 's Gr...Pagina 3
20 (1902)..., door J. van der Minne â?? Opgave der geslachtswapens die zich vóór 1795 bevonden in de Oude en in de Nieuwe Kerk te Delft, door C. F. Gijsberti Hodenpijl. â?? Vragen en Antwoorden. ...Pagina 12
20 (1902)...Leeuwen. JOHN V. L. PRTJYN. Opgave der geslachtwapens die zich vóór 1795 bevonden in de Oude en in de Nieuwe Kerk te Delft, doo r C. E. GIJSBERTI HODENPIJL. Oude Kerk. (Vervolg ...Pagina 25
20 (1902)...oor John V. L. Pruyn. â?? Opgave der geslacht­ wapens die zich vóór 1795 bevonden in de Oude en in de Nieuwe Kerk te Delft, door C. F. Gijsberti Hodenpijl. â?? Yerklaring in zake het...Pagina 28
20 (1902)...mbong 26 September 1862. . Opgave der geslachtswapens die zich vóór 1795 ' bevonden in de Oude en in de Nieuwe Kerk te Delft, doo r C. F. GIJSBBRTI HODENPIJL. Oude Kerk. (Veevolg ...Pagina 39