Zoeken in De Nederlandsche Leeuw 1883-1932

Zoekresultaten voor: "stadsroeden"


1 tot 14 van 14 zoekresultaten

JaargangInhoudPagina
37 (1919)...door Mr. E. J' Thomassen k' Th'uessink van der Hoop .... 272. Naamlijst der te Zutphen â??met de stadsroeden' begraven personen, medegedeeld door Jhr. H. H. Róell 277, 314, 366. De titel â...Pagina 3
37 (1919)...aldisch gedeelte eens ter dege aandacht wordt geschonken. Naamlijst der te Zutphen â??met de stadsroeden' begraven personen, medegedeeld door Jhr. H. H. RÃ?ELL. De Memoriën en Reso...Pagina 145
37 (1919)...ek, door Mr. E. J. Thomassen a Thuessink van der Hoop. â?? Naamlijst der te Zutphen â??met de stadsroeden' begraven personen, medegedeeld door Jhr. H. H. Roell. â?? Huwelijksinteekemngen v...Pagina 158
37 (1919)...der meer het â??vrouwtje van Mechelen' werd geboren. 18) Naamlijst der te Zutphen â??met de stadsroeden' begraven personen, medegedeeld door Jhr. H. H. RÃ?ELL. (Vervolg van XXXVII, 2...Pagina 163
37 (1919)... â??Vrouwtj e van Mechelen', door Dr. J. P. W. A. Smit. â?? Naamlijst der te Zutphen â??met de stadsroeden' begraven personen, medegedeeld door Jhr. H. H. Röell. (Vervolg). â?? Een ges...Pagina 178
37 (1919)...ndhouding van menig belangrijk erf. tuk uit het verleden. Naamlijst der te Zutphen â??met de stadsroeden' begraven personen, medegedeeld door Jhr. H. H. RÃ?ELL. (Vervolg van XXXVII, 3...Pagina 190
37 (1919)...ing op geslachtswapens?, door Mr. Th. R. Valck Lucassen. â?? Naamlijst der te Zutphen â??met de stadsroeden' begraven peronen, medegedeeld door Jhr. H. H Röell. (Slot). â?? Huwelijksintee...Pagina 202
37 (1919)...Dec. 1683, naar buiten geatt. 13 Jan. 1684): Eva Alexandrina Suffolk, overl. 12, de Zutphensche stadsroeden toegestaan 18 Dec. 1733 en de wahre N° 127 verkocht. Uit dit huwelijk geen kin...Pagina 208
37 (1919)405 406 Zutphen '29 Jan., de Zutphensche stadsroeden toegestaan 28 Jan. 1739. Uit het tweede huwelijk 9 kinderen: 2. Johanna Willemina, ged. te Zutphen 7 Mrt. 1686, beleend met die Lakeke 2...Pagina 209
41 (1923)...lia van Keppel, geb. 23 April, ged. te Zutphen 26 April 1689, begr. te Zutphen 26 Oct. 1760 (de stadsroeden op dato toegestaan). Uit het eerste huwelijk 6 kinderen: 1°. Jan Laurens, di...Pagina 58
42 (1924)...g. 1767, raads vriend te Zutphen 2 Sept. 1767, overl. 14 Oct., begr. te Zutphen 19 Oct. 1767 (de stadsroeden 16 Oct. toegestaan), huwde te Warnsveld 11 Mei 1760 (o te Zutphen 27 April): Geer...Pagina 10
42 (1924)...Mrt., ged. te Schermerhorn 23 Mrt. 1721, overl. 24 Dec . 1755, begr. te Zutphen 2 Jan. 1756 (de stadsroeden 31 Dec . 175 5 toegestaan). Uit dit huwelijk 9 kinderen: 1° Magdalena Margaret...Pagina 11
44 (1926)...tand als raadsvriend ten behoeve van zijn jongsten zoon 25 Febr. 1747, overl. 1, de Zutphensche stadsroeden toegestaan 5 Juli 1748, huwde te Zutphen in de Waalsche kerk 27 April 1704 (o. al...Pagina 73
48 (1930).... 6. Johanna van Rijswijck, geb. op het kasteel te Medemblik, ov. te Zutphen en aldaar met de stadsroeden begraven al Nei 1667, tr. Zwolle 16 Febr. 1616 Willem Key, zoon van Hendrik K. Hi...Pagina 109