Zoeken in De Nederlandsche Leeuw 1883-1932

Zoekresultaten voor: "te Batavia in den compagniestijd"


1 tot 19 van 19 zoekresultaten

JaargangInhoudPagina
22 (1904)209 210 Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door W. WlJNAENDTS VAN RESANDT. Bron: Archief van commissarissen van huwelijk- sche- en kleine gerechtszaken te Batavia. G...Pagina 110
22 (1904)...eekeningen uit de begraafboeken van Zierikzee, 1527â??1828, door P. D. de Vos. â?? Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door W. Wijnaendts van Resandt. â?? Roukens uit ...Pagina 135
22 (1904)...7, dr. van Baron Mr. 'Willem Carel en Jkvr. Margaretha Nicolasina van Schuylenburch. Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door W. 'WlJNAENDTS VAN RE8ANDT. (Vervolg van...Pagina 147
22 (1904)...r. Mr. Jan Willem Rutgers van Rozenburg, medegedeeld door Mr. P. C. T. v. T. P. â?? Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door W. Wijnaendts van Resandt. â?? Boekbeoordee...Pagina 151
22 (1904)311 312 Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door W. WlJNAENDTS VAN RESANDT. (Vervolg van kolom 283). 1765. 31 Januari 1765. Jan Adam Spenolt, van Saxen, chirurgijn...Pagina 165
22 (1904)...os. â?? De Dordtsche tak van het geslacht (de) Carpentier, door J. L. van Dalen. â?? Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door W. 'Wijnaendts van Resandt. â?? Yerloren ze...Pagina 169
23 (1905)...door A. F. van Beurden. (Zie ook 22» Jaargang kol. 272 en volgende) 7, 47, 92, 270. Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, door W. Wijnaendts van Resandt. (Zie ook 22' Jaargang, kol. 2...Pagina 3
23 (1905)... mond verbleven, door A. F. van Beurden. (Vervolg van kolom 278, 22ste jaargang.) â?? Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door W. Wijnaendts van Resandt. (Vervolg van kolo...Pagina 22
23 (1905)...r Ja. Gert. Luytgens, f 5 April 1831, tr. Anna Maria Koopmans. (Wordt vervolgd.) Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door W. WlJNAENDT S VAN RESANDT. (Vervolg van...Pagina 34
23 (1905)...die te Roer­ mond verbleven, door A. F. van Beurden. (Vervolg van kolom 16.) â?? Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door W. Wijnaendts van Resandt. (Vervolg van kolo...Pagina 46
23 (1905)... 1592 (Zie Overdrachten II Rijksarchief Maastricht) glazenmaker. (Wordt vervolgd). Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door W. WlJNAENDT S VAN RESANDT. (Vervolg van...Pagina 54
23 (1905)... de Hulst was luitenant-kolonel bh' de 10e afdeeling infanterie. (Wordt vervolgd.) Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door W. WlJNAENDTS VAN RESANDT. (Vervolg van ...Pagina 71
23 (1905)...ollandsche geslachten, medegedeeld door Mr . P. C. Blpys van Tres­ long Prins. â?? Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, mede­ gedeeld door 'W. Wijnaendts van Resandt. â?? van Re...Pagina 114
23 (1905)...Paul Leo Alexander van Thielen, gebore n 1850. (Duitschland.) A. D. PUTMAN CRAMER. Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door W. WIJNAENDTS VAN RESANDT. (Vervolg van ...Pagina 126
23 (1905)...slachtkundige aantsekeningen der familie van Thielen, door A. D.. Putman. Cramer. â?? Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door W. Wijnaendts van Resandt. â?? Titels en na...Pagina 130
23 (1905)...ys van Treslong Prins. â?? Erven :Kaye van Breukelerwaard, door J. J. Bastert. â?? Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door TV. Wijnaendts i van Resandt. â?? Oude Indi...Pagina 162
24 (1906)...l. 297): II. Het Geslacht Senn van Basel 10. III. Het Geslacht de Lannoy 242, 272. Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, door W. Wijnaendts van Resandt (zie ook XXII kol. 209 en volgen...Pagina 3
24 (1906)...ck dees e gehuwet met Johanna dochter van Johan van Schoonhoven. (Wordt vervolgd.) Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door W. WlJNAENDT S VAN RESANDT. (Vervolg van...Pagina 36
35 (1917)...welijken ingeschreven. Het was deze bron, welke ik benutte, toen ik mijn artikel â??Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd' vAoor dit Maandblad schreef. Die boeken verkeerden toen (19...Pagina 77