Zoeken in De Nederlandsche Leeuw 1883-1932

Zoekresultaten voor: "trouwregister der Neder-Duitsch"


1 tot 6 van 6 zoekresultaten

JaargangInhoudPagina
31 (1913)...lling en vooral aanwijzing van ouders on ge­ boorte van Arthur Ottley zeer gewenscht. Oudste trouwregister der Neder-Duitsch Hervomde Gemeente te Goes. 1593â??1625 medegedeeld door Jh...Pagina 130
31 (1913)....000 Aan De wed. Dom5 Rauwerts 'sjaars f400. De legaten beloopon te zamen f 597.000. Oudste trouwregister der Neder-Duitsch Hervormde Gemeente te Goes. 1593â??1625 medegedeeld door J...Pagina 153
31 (1913) I 335 336 Oudste trouwregister der Neder-Duitsch Hervormde Gemeente te Goes. 1593â??1625, medegedeeld door Jhr. Mr. TH. VAN RHEINECK LEYSSTDS. (Vervol g van XXXI, 295.) Den 9en Apri...Pagina 176
31 (1913)...­ richts Haaksbergen en hun Verwalters (1600â??1795) , door J. D. Jor­ daan. â?? Oudste trouwregister der Neder-Duitsch Hervormde Gemeente te Goes (1593â??1625) , door Jhr. Mr. Th. v...Pagina 184
31 (1913)...1608, 2. Magdalena, ged. aldaar 9 Mei 1619 en 3. Hillebrandt, ged. aldaar 27 Mei 1621. Oudste trouwregister der Neder-Duitsch Hervormde Gemeente te Goes. Wolter Beverfurde huwt 19 Maart 1...Pagina 192
31 (1913)...t geslacht â??Engelberts ' laterâ??vanBevervoorden' , doorW.Wijnaendts van Resandt. â?? Oudste trouwregister der Neder-Duitsch Hervormde Gemeente te Goes (1593â??1625) , door Jhr. Mr. Th. v...Pagina 200