Zoeken in De Nederlandsche Leeuw 1883-1932

Zoekresultaten voor: "trouwregister der Neder-Duitsch"


1 tot 6 van 6 zoekresultaten

JaargangInhoudPagina
31 (1913)...vulling en vooral aanwijzing van ouders on ge­ boorte van Arthur Ottley zeer gewenscht. Oudste trouwregister der Neder-Duitsch Hervomde Gemeente te Goes. 1593??1625 medegedeeld door Jhr...Pagina 130
31 (1913)....000 Aan De wed. Dom5 Rauwerts 'sjaars f400. De legaten beloopon te zamen f 597.000. Oudste trouwregister der Neder-Duitsch Hervormde Gemeente te Goes. 1593??1625 medegedeeld door Jh...Pagina 153
31 (1913) I 335 336 Oudste trouwregister der Neder-Duitsch Hervormde Gemeente te Goes. 1593??1625, medegedeeld door Jhr. Mr. TH. VAN RHEINECK LEYSSTDS. (Vervol g van XXXI, 295.) Den 9en April...Pagina 176
31 (1913)...landge­ richts Haaksbergen en hun Verwalters (1600??1795) , door J. D. Jor­ daan. ?? Oudste trouwregister der Neder-Duitsch Hervormde Gemeente te Goes (1593??1625) , door Jhr. Mr. Th. va...Pagina 184
31 (1913)...1608, 2. Magdalena, ged. aldaar 9 Mei 1619 en 3. Hillebrandt, ged. aldaar 27 Mei 1621. Oudste trouwregister der Neder-Duitsch Hervormde Gemeente te Goes. Wolter Beverfurde huwt 19 Maart 1...Pagina 192
31 (1913)... het geslacht ??Engelberts ' later??vanBevervoorden' , doorW.Wijnaendts van Resandt. ?? Oudste trouwregister der Neder-Duitsch Hervormde Gemeente te Goes (1593??1625) , door Jhr. Mr. Th. va...Pagina 200