Zoeken in De Nederlandsche Leeuw 1883-1932

Zoekresultaten voor: "zegels aanwezig"


1 tot 13 van 13 zoekresultaten

JaargangInhoudPagina
27 (1909)...ert, van Hartsbeek of Hertsbeeck enz., door Jhr. W. J. P. van den Bosch . 242. Beschrijving van zegels aanwezig in het oud-archief der gemeente 's Gravenhage, door J. C. van der Muelen (met p...Pagina 4
27 (1909)...II6 Jaargang. 1909. Bij dit N'° is gevoegd een bijlage, behoorende bij de beschrijving van zegels aanwezig in het oud-arehief der gemeente 's-Gravenhage. BERICHTEN. HH. Leden wordt i...Pagina 124
27 (1909)...te publiceeren, welke niet door gegevens uit authentieke acta worden gestaafd. Beschrijving van zegels aanwezig in het Oud-archief . der gemeente 'sGravenhage, door J. C. VAN DES MüELEN....Pagina 128
27 (1909)...en van Hemert, van Hartsbeek of Hertsbeeck, enz., door Jh' Van den Bosch. â?? Beschrijving van zegels aanwezig in het oud-archief der gemeente 's-Gravenhage, door J. C. van der Muelen (Met e...Pagina 141
28 (1910)...ing 1, 34, 65, 97, 131, 161, 193, 258, 289, 353. Correspondentie .32, 96, 160. Beschrijving van Zegels aanwezig in het oud-archief der gemeente 's Gravenhage, door J. O. van der Muelen 2, 34,...Pagina 3
28 (1910)...ictoria Dignus, Duinweg 5. J. J . BASTERT 's-Gravenhage, Motel de Bellevue. Beschrijving van zegels aanwezig in het Oud-archief der gemeente 'sGravenhage, door J. 0 . VAN DER MUELEN. (...Pagina 5
28 (1910)...910 , N» 1. Bericht. â?? Benoeming tot lid. â?? Adresverandering. â?? Beschrijving van zegels aanwezig i n he t oud-archief de r gemeente 's-Gravenhage (vervolg) door J. C . va n de ...Pagina 20
28 (1910)...arles. Adresverandering. R J. VAN SONSBEECK Botterdam. Diergaardelaan 68B. Beschrijving van zegels aanwezig in het Oud-archief der gemeente 's Gravenhage, door J. C. VAN DER MÃ?ELEN. ...Pagina 21
28 (1910)...ation, bibliotheek, benoeming tot lid, rectificatie, adresver­ andering. â?? Beschrijving van zegels aanwezig inliet oud-archief der gemeente 's-Gravenhage, door J. C. van der Muelen (vervo...Pagina 36
28 (1910)...Gravenhage, Paramaribostraat 153. C. W. E. VAN VOORST VAN BEEST Jr Maarssen. Beschrijving van zegels aanwezig in het Oud-archief der gemeente 's Gravenhage, door J. 0. VAN DER MUELEN. (...Pagina 37
28 (1910)...Bestuursberichten: Bijeenkomsten, benoeming tot lid, adresver­ andering. â?? Beschrijving van zegels aanwezig in het oud-archief der gemeente 's-Gravenhage (slot), door J. C. van der Muelen...Pagina 52
29 (1911)...en van zijne zusters. Nots. Jan Marcelis van Osch. Reg. 28. In eene uitgebreide collectie losse zegels aanwezig op het Rijksarchief (aanwinsten 1890) en bijna allen behoord hebbende aan Gor...Pagina 131
47 (1929)...tinck, die vóór 1400 te Arnhem en op de Veluwe voorkwamen en die â?? voor zoover van hen zegels aanwezig waren â?? blijkens hun wapen tot hetzelfde geslacht hadden behoord. Daarbij ...Pagina 138