In de collectie van het Genootschap bevinden zich wapenboeken die beschrijvingen en afbeeldingen bevatten van wapens en zegels van vooral families en personen. Enkele daarvan zijn inmiddels gedigitaliseerd en (deels) ontsloten voor onderzoek.

Wapenboek van het St. Bartholomeus Gasthuis te Utrecht 1407-1814

In het archief van het St. Bartholomeus Gasthuis te Utrecht bevindt zich een klein zeventiende-eeuws wapenboek. Dit register – ook wel memorieboeck geheten – bevat de namen en de wapens van de leden van de gasthuisbroederschap (1407-1814) en de rentmeesters van het gasthuis (ca. 1575-1810).

Het wapenboek is gedigitaliseerd en door leden van het Genootschap voorzien van een transcriptie van de namen en wapens. U kunt scans en een alfabetische namenindex raadplegen en zoeken op wapenfiguren.

Wapenboek Van Hangest d’Yvoy met grafschriften en rouwborden 1776-1815

De bekende heraldicus Maximiliaan Louis van Hangest baron D’Yvoy vervaardigde een handschrift met betrekking tot grafschriften, rouwborden en kerkglazen (-ramen) in verscheidene kerken in Utrecht, Holland, Gelderland en Noord-Brabant en van enkele plaatsen in Duitsland (nagetekend in de jaren 1776-1815).

Het manuscript is gedigitaliseerd en voor leden raadpleegbaar via het Ledendeel van deze site.