Wapenboek van het St. Bartholomeus Gasthuis te Utrecht 1407-1814

In het archief van het St. Bartholomeus Gasthuis te Utrecht bevindt zich een klein zeventiende-eeuws wapenboek. Dit register – ook wel memorieboeck geheten – bevat de namen en de wapens van de leden van de gasthuisbroederschap (1407-1814) en de rentmeesters van het gasthuis (ca. 1575-1810).

Het wapenboek is gedigitaliseerd en door leden van het Genootschap voorzien van een transcriptie van de namen en wapens. U kunt scans en een alfabetische namenindex raadplegen en zoeken op wapenfiguren.