Wapenboek van het St. Bartholomeus gasthuis te Utrecht 1407-1814

Folio 0 >

Transcriptie en wapenbeschrijvingen
 
Memorie Boeck
 
Dit boeck is opgerecht ende neerstich bij een verghadert onder die huijsmeesters Jr Aelbert Proijes ende Johan Lap van Waveren uijt alle oude rekeninghen brieven ende taeffelen. Actum den 17e octobris anno 1609 stilo antiquo.
 

Ende all waer een B achter ofte voor die naem staet getieckent dat beteickent dat die dootschult ofte rosenobel betaelt is.