Wapenboek van het St. Bartholomeus gasthuis te Utrecht 1407-1814

< Folio 1 >

Transcriptie en wapenbeschrijvingen

Den Edelen Welgeboren Willam Baron van Gaesbeecke Heere van Abcoude ende Duerstede Erfmaerschalck van Henegouwen, Gouverneur ende Capiteyn Generael van Holland, Zeeland ende Vrieslandt. Fundateur van desen Gasthuijse anno 1407.

Gevierendeeld; I in sabel een leeuw van zilver, gekroond, getongd en genageld van goud [Gaasbeek]; II in keel drie zuilen van zilver [Abcoude]; III in goud drie schuinkruisjes van keel [Strijen]; IV gedwarsbalkt van zes stukken van azuur, beladen met vier, drie en twee schuinkruisjes van goud, en goud [Putten]; dekkleden: keel en zilver; een helmkroon van drie bladeren en twee parels; helmteken: een vlucht van goud.

Wapen vergezeld van vier kwartierwapens:[zijn 4 kwartieren]
a. in keel drie zuilen van zilver, [Abcoude]
b. in goud drie hoorns van keel, beslagen van goud, [Hoorne]
c. in zilver twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken van keel, [Arkel]
d. in sabel een leeuw van zilver, gekroond, getongd en genageld van goud. [Gaasbeek]