Wapenboek van het St. Bartholomeus gasthuis te Utrecht 1407-1814

< Folio 19 >

Transcriptie en wapenbeschrijvingen

Ende om dit goede zalige werck van bermherticheijt tot euwigen dagen staende te houden so heeft hij ons Broederschap Thienhondert Engelsche Nobels gegeven ende voll ende all gelevert om erven ende renten te coopen tot des poths der armen huijssitten behoeff ende in desen gasthuijs van St Bartholomeus voorss ende bij sijn executoren alse

Heer Johan van Renesse ridder

Harman van Rooden canonick tUtrecht

Johan van Wijck laicum dioc. ende

Bernt Proeijs schout van de stadt Utrecht […]

nae sijne doode voldaen sijn.

Desen voorn. E heere heeft boven alle giften ende weldaden het gasthuijs van Ste Bartholomeus noch gegeven ende betaelt eenen Engelschen nobel tot die dootschult op dat alle broeders