Wapenboek van het St. Bartholomeus gasthuis te Utrecht 1407-1814

< Folio 19v >

Transcriptie en wapenbeschrijvingen

weerlicke ende geestelicken gehouden sullen weesen mede van gelijcken eenen ouden Engelschen nobel te betaelen bij haer leven offte nae haeren doode door haerluijden erffgen. ende

D voorn heere is gestorven inden iaere 1407 God zij zijn E ziele genadich

Dirck Willemsz B desen was den eerste na den E heere

Jan van der Lijnde huijsmeester anno 1407 B

Dirck Willam B

Peter Jans Brunenzoen B

Arent Willam Arents zoons zoon dese heeft die goedtscam(en) om het gasthuijs voorss. ende die twee goedtscameren behoe… die kerck van Ste Geertruijdt staende op de hoeck van het gasthuijs genaempt het wollefsteechgen gegeven siaers euwelicken xxv…torff ende een spijnt grauwe erwitten te deijlen den eersten maendach inde heijlige vasten B

Gijsbert Roest B

Tijdeman Coddemaecker B

Otte Spaen heeft betaelt den nobel