Wapenboek van het St. Bartholomeus gasthuis te Utrecht 1407-1814

< Folio 20v >

Transcriptie en wapenbeschrijvingen

Henrick Schutter B

Gijsbert van Rijnevelt B

Gijsbert van Rijswijck huijsmr anno 1412 B

Jan van Wesel B

Harman Weldich huijsmr anno 1413 B

Gerrit Soudenbalch huijsmr anno 1416 B

Pelgrum van Wale huijsmr anno 1419, 1432 B

Ernst van der A Jansz huijsmr anno 1419 desen heeft tgasthuijs seer verbetert door sijn gifte ende daertoe noch die vicar…. van sijnen broeder mede verbetert ende daer nae den armenpoth gegeven thien mergen lants gelegen in Hoencoop B

Albert van Vlueten huijsmr anno 1423 B

Jan van der A Jacobsz B

Tijdeman van Hamersteijn B

Soude van Rijn B