Wapenboek van het St. Bartholomeus gasthuis te Utrecht 1407-1814

< Folio 21 >

Transcriptie en wapenbeschrijvingen

Henrick de Witte huijsmr anno 1436 B

Jacob van Jutphaes B

Harman die Goijer huijsmr anno 1439 B.

In zilver drie maliën van azuur; dekkleden en wrong: zilver en azuur; helmteken: een uitkomende wolf van natuurlijke kleur, getongd van keel.

Jan van Gaerdijn desen heeft den armen anno 1439 gemaeckt ijder bedde siaers een wegge B

Jan Tullensz huijsmr anno 1441 B

Dirck Pijl huijsmr anno 1442, 1443, 1446, 1455 B

Harman Pijecx huijsmr anno 1445 B

Gerrit van Rijn huijsmr anno 1447, 1463 B

Roeloff van Baern huijsmr anno 1450 B

Jan van Emmerick huijsmr anno 1451 desen heeft het gasthuijs gemaeckt bij testamente een ende tnegentich gulden ende drie w…ende daer nae noch ij c Aernhemsche gulden xv cromstart voor den gulden B

Gijsbert Berchmaecker huijsmr anno 1452 B

Sijmon Marcelisz huijsmr anno 1453 B