Wapenboek van het St. Bartholomeus gasthuis te Utrecht 1407-1814

< Folio 22 >

Transcriptie en wapenbeschrijvingen

Henrick van Alffen huijsmr anno 1476 desen heeft die woensdaechsche poth gemaeckt drie lib siaers erffelicken ende Alidt sijn wijff heeft oock daer toe gegeven drie rijnsche gulden siaers noch hebben zijluijden beijden den armen op den dele gemaeckt seven quarten wijn ende elcke bedde een witte broot van vier duets te deijlen op onse lieve vrouwen Assumtio [d…]B

Volken Jansz huijsmr anno 1478 B

Gerrit Monts huijsmr anno 1481 B

Harman van Malsen broeder van Pauwels huijsmr anno 1474, 1482 desen heeft die broeders van desen broederschap gemaeckt het mandaet tot xxvi toe int getal van negen witten elck ende heeft het gasthuijs daer toe besproocken twee rijnsche gulden siaers B

In keel een schuinbalk van zilver en over alles heen naar rechts in het schildhoofd een barensteel van azuur.

Bartholomeus van Wael huijsmr anno 1483 B

Adriaen van Abcoude huijsmr anno 1487 desen heeft den armen elck een wegge gemaeckt altoos op Ste Martensdach te deijlen van iiii deuts noch heeft dese bij testamente gegeven het gasthuijs lxxx rijns guldens current aen iagers xix wit voor den ijager facit 202 gl x cromst. B

Gerrit Jansz van Zelmonde huijsmr anno 1488 B

Dirck Woutmansz huijsmr anno 1490 B

Willem Goverts desen heeft de woensdaechsche poth eerst om beginnen te dragen op Ste Lucien dach anno 1474 ende hij is die eerste gifter daer toe geweest ende gaff vijfftich rijnsche guldens daer toe om renten te coopen ende daer nae noch gemaeckt lx weggen elck van iiii deuts om opden Paeschdach mitte poth te deijlen noch lx korspel elck van iiii duets mede om op pincxsterdach te deijlen ende noch daertoe gemaeckt den armen die rechte helffte van…