Wapenboek van het St. Bartholomeus gasthuis te Utrecht 1407-1814

< Folio 22v >

Transcriptie en wapenbeschrijvingen

Bernt Proeijs Albertsz. huijsmr. anno 1486, 1492, 1495, 1498, 1503, 1510 obiit 1515 B.

Jan van Amerongen

Anthonis van Amerongen huijsmr anno 1485, 1499, 1509 B

Koort de Gruter B

Dirck Tant desen heeft de woensdaechsche poth gemaeckt hondert ende vijftich Aernhemsche guldens om renten te coopen B

Henrick van Huesden B

Jan van Draeckenborch B

Egbert Rutgersz huijsmr anno 1497, 1500, 1505 B

Jan die Hase huijsmr anno 1501, 1507, obiit 1522

Ian van Raephorst huijsmr anno 1514 B

Meester Jan Valck huijsmr anno 1494, 1502 B

Meester Willem Buijser B