Wapenboek van het St. Bartholomeus gasthuis te Utrecht 1407-1814

< Folio 23 >

Transcriptie en wapenbeschrijvingen

Harman die Jonge B

Joost van Schroijesteijn obijt 1549 B

Arent Sem ob. 1570 desen heeft de woensdaechsche poth gegeven anderhalff rijnsche gulden siaers erffrenten B

Jan van Swoll huijsmr anno 1538 B

Frans vuijten Ham B

Robbert Robbertsz ob. 1566 B

Gerrit van Haerlem ob. 1582 B

Anthonis Foeijt huijsmr anno 1540,1544, 1548, 1561

Peter Gijsbertsz van Heel huijsmr anno 1551, 1560, 1567, ob. 1577 12 Decembris B

Saris die Coninck obijt 1575 B

Cornelis van Leuwen B

Henrick van der Borch Henricxsz huijsmr anno 1534, 15.., obijt 1595 9 Novembr. desen heeft den armen op den dele gemaeckt wijn gebraden ende wittebroot te deijlen [op] B