Wapenboek van het St. Bartholomeus gasthuis te Utrecht 1407-1814

< Folio 23v >

Transcriptie en wapenbeschrijvingen

Buijrkerck kermis dach alle jaers Act. den 3.Martij 1589 ende Jouffr Elijsabeth van Haerlem zijn huijsfr. heeft daer nae mede gemaeckt wijn, gebraden ende wittebroot te deijlen alle iaers op Ste Elijsabethsdach; noch hebben dese twee haerluijder erffg gegeven aen die vijftien Goodtscameren van Sijon twee ende tseventich car.gulden om renten te coopen ende dat te deijlen de helffte op elck van haerl. sterffdach daermede die voorss erffgen ontslagen sijn van de deijlinge van een half mudde weijts ende heeft sijn inganck genomen anno 1609 den 9. Novembris wesende de sterffdach van Henrick van der Borch ende anno 160. [open gelaten] den 24.Novemb. wesende de sterfdach van Jouffr Elijsabeth van Haerlem beijde voorss elcke camer ijder deijlinge tot xv int getal een stuver aen gelt ende twee stuvers aen broot

Steven van Wede obijt 1570 B

Peter Jansz Buijs B

Anthonis Loeffsz van Everdingen huijsmr anno 1553, 1558 B

Jacob van Asch huijsmr anno 1565, 1571,1579, ob. 1584… B

In azuur een rad van goud.

Willem Foeijt huijsmr anno 1566, ob. 1575 B

Willem van Asch huijsmr anno 1558, ob. 1573

In azuur een rad van goud.

Dirck de With B

In zilver een eenhoorn van keel, gehoornd van zilver.