Wapenboek van het St. Bartholomeus gasthuis te Utrecht 1407-1814

< Folio 24 >

Transcriptie en wapenbeschrijvingen

Jan Buth huismr anno 1573 B

Cornelis de Man huijsmr anno 1576, 1580, obijt 1586 desen sijn dochter Anthonia genaempt heeft het gasthuijs gemaeckt bij testamente hondert guldens.

Anno 1551 sijn desen ende daer navolgende ingecoemen:

Adriaen van Nijvelt huijsmr anno 1556, 1563 B

Jan Verkerck B

Jacop Aertsz van Honthorst B

Mr Gelain Schrijvers obijt 1574 B

Herbert van Lijnden B

Pauwels van Blochoven ob. 1571 B

Jan Roeck ob. 1572 B

Bartholomeus de Rijck huijsmr anno 1570, ob. 157…B

In keel drie palen van paalvair en in een schildhoofd van goud rechts een merlet van sabel.

Jan van Asch ob. 1584 B

In azuur een rad van goud.